Themadag Schoonhoven


oktober 26, 2019
Bartholomeuskerk , Schoonhoven

Op 26 oktober houdt de NFVM weer een themadag, dit keer in Schoonhoven. Hierbij wordt de uitkomst van de ledenbevraging besproken.

Het programma ziet in grote lijnen als volgt uit:

11.00-11.30 uur Ontvangst in de Bartholomeuskerk, Haven 84, 2871 CR Schoonhoven
11.30-11.45 uur Openingswoord door lid van College van B&W gemeente Krimpenerwaard
Welkomstwoord door de heer Ubbo Scholten van Aschat, voorzitter Vrienden Zilvermuseum Schoonhoven
11.45-12.45 uur Vergadering (omdat de uitkomsten van de ledenbevraging nu nog niet bekend zijn is invulling hiervan nog niet mogelijk)
13.00-14.00 uur Lunch
14.00-16.00 uur Bezoek Nederlands Zilvermuseum, Kazerneplein 4, 2871 CZ Schoonhoven, met toelichting over de tentoonstelling Dynasty: Glinster & Glamour
16.00 uur Afsluiting met drankje

Aanmelden voor deze jaarvergadering kan tot 16 oktober per e-mail: secretariaat@nfvm.nl onder vermelding van de naam van uw vriendenvereniging en de namen van de personen (i.v.m. de badges).