Impressie van de Algemene Ledenvergadering op 13 mei 2017


De Algemene Ledervergadering was deze keer georganiseerd in het Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch. De opkomst was goed, 29 vriendenverenigingen werden vertegenwoordigd door 63 personen.

We werden ontvangen door de voorzitter van de Stichting Vrienden van het Noordbrabants Museum, de heer Geert-Jan van Schijndel. Hij hield een toelichting op het ontstaan en functioneren van de Vrienden.
De stichting is opgericht in 1984, is onafhankelijk maar wel t.b.v. het museum en werkt nauw samen. De stichting heeft momenteel 1426 leden.
Doel is om zoveel als mogelijk mensen te binden aan en te enthousiasmeren voor het museum teneinde het museum zowel organisatorisch als financieel te ondersteunen. Ze werken met een meerjaren beleidsplan. Ze hebben vier soorten vrienden met daarbij behorende voordelen. Het afgelopen jaar is het vriendenaantal met 15% toegenomen, waarschijnlijk mede n.a.v. de Jeroen Bosch tentoonstelling. De meest recente vrienden zijn jonger maar de gemiddelde leeftijd komt toch nog uit op 70.
In cultuurland wordt veel aandacht besteed aan verjonging voor het Nieuwe Publiek. De vriendenstichting houdt zich daar ook mee bezig door onder meer te kijken naar andere vormen van binding met vriendenorganisaties, zoals jongerencirkels, en door te kijken naar nieuwe samenwerkingsverbanden met andere culturele instellingen en door zich te buigen over de rolverdeling tussen museum (traffic) en vrienden (verbinding).

Na deze inleiding werd de jaarvergadering gehouden. Daarna was de beurt aan de heer Rob Polak, voorzitter van de Ethische Codecommissie.
De Ethische Code voor Musea is de basis voor de beroepsethiek van de museale sector in Nederland. De Ethische Code Commissie – voorheen Commissie Museale Gedragslijn – is in 1991 ingesteld door de Nederlandse Museumvereniging, ICOM-Nederland, het Landelijk Contact Museumconsulenten, de Stichting Museumjaarkaart en de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea om te adviseren ter zake van of als toetsing aan de Ethische Code. De Code is een vertaling van een geheel vernieuwde ICOM Code for Ethics for Museums (2014). De ethische code is formeel goedgekeurd door de besturen van ICOM-Nederland en de Museumvereniging.
Musea die lid zijn van de Museumvereniging en/of ingeschreven staan in het museumregister onderschrijven de ethische code voor musea.
Adviesaanvragen voor deze commissie kunnen ingediend worden via één van de oprichters, dus niet rechtstreeks. De commissie beoordeelt of een adviesaanvraag ontvankelijk is.
Er ligt momenteel een adviesaanvraag die via de NFVM is ingediend.

Vervolgens was de heer Hans November, conservator van het Noordbrabants Museum, aan de beurt.
Hij vertelde over de kunst van de 20ste en 21ste eeuw. Hij vertoonde een film van Chiharu Shiota, een kunstenares die met gekleurde draden werkt en van 24 juni tot 15 oktober een kunstwerk maakt in het museum. Ook vestigde hij de aandacht op de tentoonstelling van Tim Walter, The Garden of Earthly Delights, van 4 november 2017 tot 25 februari 2018.

Na de lunch, waarbij de mogelijkheid bestond om met elkaar van gedachten te wisselen, was er een viertal rondleidingen.
We werden zeer professioneel rondgeleid door de twee musea, het Noordbrabants Museum en het Stedelijk Museum. Naast de collectie die we te zien kregen en de uitleg van het ‘oude gebouw’ was er ook veel aandacht voor de verbouwing van de twee musea waardoor ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, een gouden greep met een aantal architectonische hoogtepunten.
Aan het eind van de middag was het tijd voor een drankje en een hapje en we konden nog even genieten van het wondermooie weer in deze prachtige omgeving.

Het bestuur wil zijn bijzondere dank uitspreken aan het Noordbrabants Museum en aan de heer Geert-Jan van Schijndel voor de ontvangst op deze dag.

Download hier de presentatie van Geert-Jan van Schijndel