Impressie Vrienden- bezoekdag Dordrecht


Op 16 september vond een Vriendenbezoekdag plaats in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Hier vindt u het verslag en een impressie van deze dag.

Wat zijn Vriendenbezoekdagen?
De Museumvrienden kampen de laatste jaren met een teruglopend vriendenaantal, waardoor actie gewenst is om die trend minimaal te stoppen, maar liever nog te keren. Daartoe is in de NFVM-vergadering voorjaar 2018 het idee geopperd om acties te ondernemen om museumvrienden te binden en te boeien. De Vriendenbezoekdagen zijn een actie in dat kader.
Kijk hier voor meer informatie over de Vriendenbezoekdagen.