NieuwsThemabijeenkomst 20 oktober

Op 20 oktober vond de themabijeenkomst ‘Identiteit…crisis?!’ plaats in het Dordrechts Museum. De impressie van deze dag en de verschillende documenten vindt u hier.

Advies Ethische Codecommissie

In maart 2017 heeft de NFVM advies gevraagd aan de Ethische Codecommissie inzake kostentoedeling aan een Vriendenstichting voor kosten van opslag van geschonken en/of in bruikleen gegeven collectie.
Kijk hier voor het advies van de Ethische Codecommissie.