Over NFVM


NFVM staat voor Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea. Veel culturele instellingen hebben vriendenverenigingen die zich inzetten voor deze instellingen. Zo’n instelling is vaak een museum, maar het kan ook een archief, gebouw of tuin zijn. Alle erkende vriendenverenigingen in Nederland kunnen lid worden van NFVM. Op dit moment zijn er bij de NFVM 125 vriendenverenigingen aangesloten. Bekijk de huidige ledenlijst.

Wat doet NFVM?

NFVM steunt de vriendenverenigingen door zich in te zetten voor het beheer en behoud van cultureel erfgoed. Dit doet de NFVM door:

  • ledenbijeenkomsten te organiseren;
  • een klankbord te zijn;
  • schenkingen en legaten te stimuleren;
  • public relations en public affairs te bedrijven;

Het versterken en beleven van de gemeenschappelijke interesse en het onderling contact tussen de vriendenverenigingen staat hierin centraal.

ANBI-status

De NFVM heeft de ANBI-status. Het RISIN-nummer is 8055.40.465.

Beloningsbeleid voor bestuurders.

De bestuurders ontvangen geen vergoeding. Alleen voor de Federatie gemaakte onkosten worden vergoed.

 

Balans 2017

Activa                                                            31-12-2017                   31-12-2016

Banksaldi                                                      € 39.369,00                     € 41.353,00

Totaal                                                            € 39.369,00                     € 41.353,00

 

Passiva

Eigen vermogen                                           € 36.369,00                       € 41.353,00

Totaal                                                           € 36.369,00                       € 41.323,00 

 

Jaarverslag 2015

Klik hier voor het jaarverslag 2015.

Jaarverslag 2016

Klik hier voor het jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Klik hier voor het jaarverslag 2017