Over NFVM


NFVM staat voor Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea. Veel culturele instellingen hebben vriendenverenigingen die zich inzetten voor deze instellingen. Zo’n instelling is vaak een museum, maar het kan ook een archief, gebouw of tuin zijn. Alle erkende vriendenverenigingen in Nederland kunnen lid worden van NFVM. Op dit moment zijn er bij de NFVM 125 vriendenverenigingen aangesloten. Bekijk de huidige ledenlijst.

Wat doet NFVM?

NFVM steunt de vriendenverenigingen door zich in te zetten voor het beheer en behoud van cultureel erfgoed. Dit doet de NFVM door:

  • ledenbijeenkomsten te organiseren;
  • een klankbord te zijn;
  • schenkingen en legaten te stimuleren;
  • public relations en public affairs te bedrijven;

Het versterken en beleven van de gemeenschappelijke interesse en het onderling contact tussen de vriendenverenigingen staat hierin centraal.

Ontmoetingsplaats
Deze website biedt ook de mogelijkheid aan bestuursleden van vriendenorganisaties om elkaar virtueel te ontmoeten via een forum. Vriendenorganisaties hebben namelijk steeds meer belang bij het uitwisselen van kennis. Op deze plek kunnen vriendenorganisaties met elkaar in contact komen en ervaringen delen.

ANBI-status

De NFVM heeft de ANBI-status. Het RISIN-nummer is 8055.40.465.

Beloningsbeleid voor bestuurders.

De bestuurders ontvangen geen vergoeding. Alleen voor de Federatie gemaakte onkosten worden vergoed.

 

Balans 2015

Activa                                                            31-12-2015                   31-12-2014

Banksaldi                                                      € 36.665,00                     € 40.357,00

Vordering GdC                                             €   1.466,00                     €    1.466,00

Totaal                                                            € 38.131,00                     € 41.823,00

 

Passiva

Vrienden in Nood                                         NVT                                   €   7.500,00

Eigen vermogen                                           € 36.665,00                     € 29.423,00

Nog te ontvangen bedragen                       €    1.466,00                     €   4.900,00

Totaal                                                            € 38.131,00                     € 41.823,00 

 

Jaarverslag 2015

Klik hier voor het jaarverslag 2015.

 

Balans 2016

Activa                                                           31-12-1016                     31-12-2015

Banksaldi                                                     € 41.353,00                       € 36.665,00

Vordering GdC                                            €           0,00                       €    1.466,00

Totaal                                                           € 41.353,00                       € 38.131,00

Passiva

Eigen vermogen                                          € 41.353,00                       € 36.665,00

Nog te ontvangen bedragen                      €            0,00                       €  1.466,00

Totaal                                                          €  41.353,00                       € 38.131,00

 

Jaarverslag 2016

Klik hier voor het jaarverslag 2016