Over NFVM


NFVM staat voor Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea. Veel culturele instellingen hebben vriendenverenigingen die zich inzetten voor deze instellingen. Zo’n instelling is vaak een museum, maar het kan ook een archief, gebouw of tuin zijn. Alle erkende vriendenverenigingen in Nederland kunnen lid worden van NFVM. Op dit moment zijn er bij de NFVM 125 vriendenverenigingen aangesloten. Bekijk de huidige ledenlijst.

Wat doet NFVM?

NFVM steunt de vriendenverenigingen door zich in te zetten voor het beheer en behoud van cultureel erfgoed. Dit doet de NFVM door:

  • ledenbijeenkomsten te organiseren;
  • een klankbord te zijn;
  • schenkingen en legaten te stimuleren;
  • public relations en public affairs te bedrijven;

Het versterken en beleven van de gemeenschappelijke interesse en het onderling contact tussen de vriendenverenigingen staat hierin centraal.

ANBI-status
De NFVM heeft de ANBI-status. Het RISIN-nummer is 8055.40.465.

Beloningsbeleid voor bestuurders
De bestuurders ontvangen geen vergoeding. Alleen voor de Federatie gemaakte onkosten worden vergoed.

Documenten NFVM

Statuten
Klik hier voor de statuten van de NFVM.

Beleidsplan 2019-2023
Klik hier voor het beleidsplan 2019-2023.

Balans 2018
Klik hier voor de balans 2018.

Jaarverslag 2018
Klik hier voor het jaarverslag 2018.

Jaarverslag 2017
Klik hier voor het jaarverslag 2017.

Jaarverslag 2016
Klik hier voor het jaarverslag 2016.

Jaarverslag 2015
Klik hier voor het jaarverslag 2015.

Balans 2018
Jaarverslag 2018
Presentatie beleidsplan 2019-2023
Beleidsplan 2019-2023
Statuten NFVM