Gerard Evers Onderscheiding


Gerard Evers was de oprichter en eerste voorzitter van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea. Om het vrijwilligerswerk te stimuleren besloot hij, in navolging van Engeland en de V.S., een Vriendenonderscheiding te realiseren. De prijs werd in 1990 door hem ingesteld. Helaas heeft Gerard Evers de eerste uitreiking niet meer meegemaakt. Hij overleed op 46 jarige leeftijd in 1991.

De Gerard Evers Onderscheiding wordt in principe iedere twee jaar uitgereikt.

Er wordt een deskundige en onafhankelijk jury samengesteld.

De jury zal de voordrachten o.a. beoordelen op:

  • Vrijwilligerswerk
  • Voorbeeldfunctie/stimulerende werking
  • Maatschappelijke relevantie
  • Resultaat
  • Samenwerking met museum

Naast deze factoren wordt in de selectieprocedure ook nog gelet op:

  • De mate waarin de inzet ook bijdraagt aan de continuïteit van de vriendenkring
  • De mate waarin de prestatie existentieel is voor de vriendenkring en/of het museum.

Voorafgaande aan de beoordeling door de jury, maakt het bestuur van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea een voorselectie.

Een oriënterend gesprek in het museum kan onderdeel uit maken van de procedure.

De Gerard Evers Onderscheiding bestaat uit een bronzen penning ontworpen door Pépé Grégoire.

 

GEO penning voorzijde GEO penning achterzijde

Kijk hieronder voor de meest recente uitreikingen van de onderscheiding

2018

2016