Historie


De Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea (NFVM) is opgericht in 1982 door Gerard G. M. Evers. De reden hiervoor was het toenemende aantal vriendenverenigingen en de behoefte aan een gezamenlijke plaats om ervaringen te delen.Dordrechts Museum

Historisch perspectief

De eerste vriendenvereniging ontstond in 1842: de Vereniging Dordrechtsch Museum werd opgericht. In het verleden startten vriendenverenigingen voordat er een museum werd opgericht. Het doel van de vriendenverenigingen van vroeger was dan ook om uiteindelijk een museum op te zetten. Dit doel voor een vriendenvereniging komt tegenwoordig niet veel meer voor. Een doel wat zowel vroeger als nu voorkomt is het genereren van naamsbekendheid voor het museum van den vriendenvereniging. Dit was dan ook de reden voor de oprichting van de stichting ‘Vrienden van het Van Abbemuseum’ in 1994.

Een nieuw doel: financiële zekerheid

In de jaren tachtig werd het voor het eerst duidelijk dat de doelen van vriendenverenigingen veranderden. De overheid trok zich namelijk steeds meer terug uit de financiering van cultuur en dus ook van musea. Musea moeten hierdoor zelfstandiger worden. Vriendenverenigingen dragen sindsdien meer zorg voor de financiële zekerheid van hun musea.

Stijgend aantal vriendenverenigingen

Sinds de jaren tachtig is door de verschuiving van financiële zorg voor musea het aantal vriendenorganisaties flink toegenomen. Een museum heeft een eigen vereniging nu eenmaal nodig, voornamelijk om het maatschappelijke draagvlak van het museum tastbaar te maken. Dit gebeurde niet alleen richting de overheid, maar ook richting mogelijke sponsoren. De vrienden zijn als het ware lobbyisten en vormen de primaire klantenkring van het museum.

Behoefte aan gezamenlijke plaats

Door het toenemende aantal vriendenverenigingen ontstond er behoefte aan een gezamenlijke plaatst voor (bestuursleden van) vriendenverenigingen om ervaringen en informatie met elkaar te delen. Op deze manier kunnen ze elkaar helpen om de vriendenverenigingen en natuurlijk de musea in stand te houden. Aan deze behoefte werd en wordt nog steeds voldaan met de oprichting van de NFVM.

Het oprichten van een Vriendenvereniging