Vrijwilligers


Belangstelling om vrijwilliger te worden bij een museum? Ga naar onze ledenpagina, vind daar de contactgegevens van het museum waar je belangstelling naar uit gaat en meld je aan als vriend en geef aan dat je belangstelling hebt om vrijwilliger te worden.

Werkzaamheden van de vrijwilligers

De werkzaamheden die vrijwilligers rond musea uitvoeren zijn verschillend en hangen sterk af van het type organisatie. In grote musea zijn de bijdragen van vrijwilligers grotendeels ondersteunend. Vrijwilligers dragen in kleinere musea vrijwel de gehele instelling. Vrijwilligers komen in aanmerking voor functies als baliemedewerker, winkelverkoper, gids, gastheer, archiefmedewerker en depotmedewerker, administrateur en technicus. Ook zijn er andere, minder voorkomende taken die worden vervuld, namelijk:

  • Een vrijwilligers-promotieteam dat met de marketingafdeling het museum representeert en profileert op interne en externe evenementen.
  • Een vrijwilligerswerkgroep voor een onderzoek over de geschiedenis van een kunstwerk.
  • Een activiteitenwerkgroep die speciale activiteiten ontwikkelt en uitvoert in het museum, denk hierbij aan speciale dagen die georganiseerd zijn voor kinderen.

Waarom vrijwilliger worden?

Allereerst biedt vrijwilligerswerk de kansen om nieuwe leerervaringen op te doen en  bestaande kennis en vaardigheden uit te breiden. Tevens biedt het kansen voor persoonlijke groei.

Ook biedt vrijwilligerswerk de mogelijkheid om iets voor het algemeen belang te doen. Tijd besteden aan een culturele instelling of organisatie die het nodig heeft, geeft voldoening.

Daarnaast dragen vrijwilligers bij aan een sociale, betrokken en levendige samenleving. Zonder de inzet van vrijwilligers is het voor veel instellingen onmogelijk om hun vereniging draaiende te houden. Het aantal vrijwilligers in de zorgsector, het clubwerk, het onderwijs en de musea wordt geschat op ruim 4 miljoen, waarvan vele tienduizenden in musea werken. Hiervan zijn de meeste vrijwilligers in dienst van de musea zelf, maar ook een groot aantal vrijwilligers is aan een vriendenorganisatie verbonden.