Toekenning en uitreiking Gerard Evers Onderscheiding 2016 Utrecht, 21 mei 2016


De voorzitter reikt de Gerard Evers

De voorzitter reikt de Gerard Evers penning uit aan mevrouw Anne-Marie Cornelissen-Verweij van de Stichting Vrienden van Museum Jan Heestershuis

Op 21 mei is de Gerard Evers Onderscheiding 2016 uitgereikt tijdens de ALV in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Kijk hier voor de voordracht van de juryvoorzitter en uitslag.

Mijnheer de voorzitter, dames en heren,

klik op de foto voor volledig beeld

klik op de foto voor volledig beeld

Het is voor mij een grote eer als voorzitter van de jury van de Gerard Evers
Onderscheiding voor Excellent Vrijwilligerswerk de voordracht van de commissie te
mogen toelichten.
Allereerst wil ik u mede namens mijn medejuryleden Arno Berkhoudt en Pim
Witteveen danken voor het vertrouwen dat u in ons hebt gesteld.
Gerard Evers was in 1982 de oprichter en eerste voorzitter van de Nederlandse
Federatie van Vrienden van Musea. Om het vrijwilligerswerk te stimuleren besloot
hij een Vriendenonderscheiding te realiseren. De prijs werd in 1990 door hem
ingesteld.
Helaas heeft Gerard Evers de eerste uitreiking niet meer meegemaakt. Hij overleed
op 46 jarige leeftijd in 1991.
In het reglement van de Gerard Evers onderscheiding worden criteria vermeld,
waarop de jury de kandidaten moet toetsen.
De onderscheiding wordt verleend aan een persoon die op voorbeeldige en
maatschappelijk relevante wijze vrijwilligerswerk verricht of heeft verricht. De jury
moet beoordelen wat het resultaat is van de verrichte activiteiten, daarnaast moet
gekeken worden naar de wijze waarop door de vrijwilliger met een museum wordt
samengewerkt, en naar het belang van de activiteiten. Tenslotte wordt nog
gekeken naar de mate waarin de inzet bijdraagt aan de continuïteit van
vriendenkring en/of museum.
Voor de Gerard Evers Onderscheiding 2016 zijn vijf personen genomineerd, in
alfabetische volgorde:

  • Anne-Marie Cornelissen-Verweij, Stichting Vrienden van Museum Jan
    Heestershuis in Schijndel,
  • Henk Dooijes, Nationaal Tinnen Figuren Museum gevestigd in Ommen,
  • Carla Moser, Stichting Museum Belvédère te Heerenveen-Oranjewoud,
  • Els Scholten, Vereniging van Goudse Museumvrienden in Gouda,
  • Marian Wilbers, Stichting Vrienden van Museum het Petershuis in Gennep.

De jury had te maken met vijf goede kandidaten, die toch ieder op een geheel
eigen wijze een bijdrage leverde aan vriendenorganisatie en/of museum. Daarbij
viel ons op dat de verschillende musea een eigen profiel hadden, een verschillende
grootte, dat ze soms een regionaal, soms juist een landelijk belang hadden.
De jury heeft gekeken wie over langere tijd, met grote inzet, activiteiten uitvoerde
ten dienste van de vriendenvereniging, activiteiten die tevens relevantie of zelfs
importantie hadden voor het museum. Op basis hiervan adviseerde de jury aan het
bestuur van de federatie in 2016 de Gerard Evers onderscheiding toe te kennen aan
mevrouw Anne-Marie Cornelissen-Verweij van de Stichting Vrienden van Museum
Jan Heestershuis te Schijndel.
Het bestuur van de vriendenvereniging en de leiding van het museum melden dat
“vanaf de oprichting van het museum in 1990 Anne-Marie Cornelissen een zeer
betrokken persoon is. Mede door haar inzet bij de registratie is het museum sinds
2001 in het landelijk Museumregister ingeschreven. Voor het museum werkt zij
vrijwillig als rondleider en is betrokken bij de inrichting van tentoonstellingen en de
educatieprojecten.
Vanaf 2001 is zij als bestuurslid van onze Vriendenstichting actief; ze heeft een
zeer grote bijdrage in zowel de Vriendenbrief als de lezingen die voor Vrienden
georganiseerd worden.
Voor de Vriendenbrief schrijft zij niet alleen bijdragen die de achtergrond belichten
van specifieke kunstvoorwerpen in het bezit van het museum maar ook artikelen
over kunststromingen.
Bij de lezingen is zij de echte “regelneef” die zowel met stoelen sjouwt, de
heerlijkste hapjes maakt, maar ook een sterke bijdrage heeft aan de inhoudelijke
discussies. Kortom: zij heeft zich meer dan verdienstelijk ingezet voor zowel
museum als Vriendenstichting en is door haar positieve, professionele uitstraling
een voorbeeld voor vele andere vrijwilligers.“
De jury meent dat iemand met dit profiel voldoet aan alle voorwaarden die
gevraagd worden bij de Gerard Evers Onderscheiding, en wenst u, mevrouw Anne-
Marie Cornelissen van harte geluk met deze onderscheiding.

Mathé Prick
juryvoorzitter

Een reactie plaatsen