Vooraankondiging ALV 13 mei 2017


NBM
Op 13 mei 2017 bent u van harte welkom bij de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea, in het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Naast het gebruikelijke huishoudelijke gedeelte zullen er twee lezingen gehouden worden. Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

10.00-10.30 uur Ontvangst
10.30-11.30 uur Algemene Ledenvergadering NFVM
Agenda:
1. Opening
2. Verslag vergadering 21 mei 2016
3. Jaarrekening 2016 en begroting 2017
4. Verslag kascommissie
5. Teruglopen vriendenaantal bij verenigingen
6. Themabijeenkomst najaar 2017
7. Sluiting
11.30-12.00 uur Lezing Ethische Codecommissie
12.00-12.30 uur Lezing conservator Noordbrabants Museum
12.30-14.00 uur Lunch
14.00-15.00 uur Rondleidingen
15.00-16.00 uur Afsluiting met een drankje en een hapje

Voor deelname aan deze bijeenkomst zijn voor leden van de NFVM geen kosten verbonden. Wel verzoeken wij u uw Museumkaart mee te brengen. Zet datum en tijdstip alvast in uw agenda, de definitieve uitnodiging ontvangt u eind maart.

Een reactie plaatsen