Lezingen en presentaties

De Federatie organiseert bij de algemene ledenvergaderingen altijd:

een lezing over een voor de leden relevant onderwerp of aandachtsgebied

en/of

een presentatie van de resultaten van een in- of extern onderzoek

Daarnaast worden de Algemene Ledenvergaderingen altijd opgeluisterd door een presentatie door de gastheer én een rondleiding in het museum waar de vergadering gehouden wordt.

Om de presentaties en lezingen te kunnen raadplegen, dient u ingelogd te zijn.

Agenda

Door de coronamaatregelen heeft de Algemene Ledenvergadering niet plaatsgevonden in het voorjaar van 2020 maar op 24 augustus jl.

Het bestuur heeft besloten dit jaar geen themabijeenkomst meer te organiseren. Het voornemen is om in het voorjaar van 2021 te bezien of er een themabijeenkomst kan plaatsvinden.