Lezingen en presentaties

Bij sommige bijkomsten van de Federatie worden lezingen of presentaties over relevante onderwerpen, aandachtsgebieden of in- of extern onderzoek gegeven. Op dit moment hebben wij hier geen recente documenten voor beschikbaar.  

Agenda

De agenda voor 2023 volgt zo spoedig mogelijk.