ANBI

De vereniging heeft de zogenaamde culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor u inkomstenbelastingvoordeel kunt genieten. In dat kader informeren wij u over het reilen en zeilen van de vereniging met het meest recente jaarverslag, financiele jaarverslagen, beleidsplan en privacyverklaring.

Ons RISIN-nummer is 8055.40.465