Gerard Evers Onderscheiding

De Gerard Evers Onderscheiding wordt in principe elke twee jaar uitgereikt aan een lid van een vriendenvereniging, dat zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt.

In 2022 heeft de jury van de Gerard Evers Onderscheiding unaniem geoordeeld dat er te weinig voordrachten waren en te weinig onderscheid in de kandidaten om een winnaar aan te kunnen wijzen. Daarop heeft de jury geadviseerd dit jaar geen prijs uit te reiken.

Als tweede advies gaf ze mee wellicht een andere vorm te zoeken voor de prijs. De adviezen zijn overgenomen door het bestuur en de personen die de voordrachten gedaan hebben zijn ingelicht.

Het bestuur gaat in haar eerstkomende vergaderingen bespreken en onderzoeken wat een zinvolle nieuwe invulling kan zijn voor deze prijs.