Vriendenbezoekdagen

De Museumvrienden kampen de laatste jaren met een teruglopend vriendenaantal, waardoor actie gewenst is om die trend minimaal te stoppen, maar liever nog te keren. Daartoe is door de NFVM actie ondernomen om museumvrienden te binden en te boeien. De Vriendenbezoekdagen zijn een actie in dat kader.

De bezoekdagen worden georganiseerd door en voor de (achterbannen van de) leden van de NFVM. Voor de “eigen” vrienden/leden, de achterban van de NFVM-leden, wordt een bezoek aan een ander museum georganiseerd, waarbij naast het museumbezoek zelf ook begeleiding en toelichting door de ontvangende vrienden wordt verzorgd.

De bezoekende museumvrienden komen op eigen gelegenheid en op eigen kosten naar het ontvangende museum waarvoor normaal entree wordt betaald.

Agenda

Door de maatregelen m.b.t. de coronacrisis zijn alle vriendenbezoekdagen de afgelopen periode geannuleerd. In de loop van 2022 zal worden bezien wanneer er weer vriendenbezoekdagen kunnen worden georganiseerd.

Sfeerverslagen

Vriendenbezoekdag Vrijmetselarijmuseum

Vriendenbezoekdag Vrijmetselarijmuseum

Vriendenbezoekdag Museum Veere

Vriendenbezoekdag Museum Veere

Vriendenbezoekdag Van Abbe Museum

Vriendenbezoekdag Van Abbe Museum

Vriendenbezoek Nationaal Onderwijsmuseum

Vriendenbezoek Nationaal Onderwijsmuseum

Vriendenbezoekdag Stadsmuseum Woerden

Vriendenbezoekdag Stadsmuseum Woerden

Vriendenbezoekdag Reddingsmuseum Dorus Rijkers

Vriendenbezoekdag Reddingsmuseum Dorus Rijkers

Vriendenbezoekdag Museum Gouda

Vriendenbezoekdag Museum Gouda

Vriendenbezoekdag Museum Sjoel Elburg

Vriendenbezoekdag Museum Sjoel Elburg

Vriendenbezoekdag Elisabeth Weeshuis Culemborg

Vriendenbezoekdag Elisabeth Weeshuis Culemborg