Wie gaat de 15e Gerard Evers Onderscheiding krijgen?

Is er in uw Vrienden-/vrijwilligerskring ook zo’n parel, kanjer, vrijwilliger waardoor het werk zo soepel verloopt, die de organisatie draagt, die er structuur aangeeft of die een bijzondere bijdrage levert voor het functioneren van de vrienden?

Laat uw waardering blijken door hem of haar voor te dragen. En wie weet, leidt uw voordracht tot de volgende prijswinnaar!

Naast alle vriendenkringen van musea in Nederland kunnen voordrachten ook gedaan worden door museumdirecteuren, museummedewerkers en particulieren, ongeacht het feit of zij nu wel of niet bij de NFVM zijn aangesloten.

De Gerard Evers Onderscheiding bestaat uit een bronzen penning.

Gerard Evers was de oprichter en eerste voorzitter van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea. Om het vrijwilligerswerk te stimuleren besloot hij, in navolging van Engeland en de V.S., een Vriendenonderscheiding te realiseren. De prijs werd in 1990 door hem ingesteld. Helaas heeft Gerard Evers de eerste uitreiking niet meer meegemaakt. Hij overleed op 46 jarige leeftijd in 1991.

De Gerard Evers Onderscheiding wordt in principe iedere twee jaar uitgereikt.

Er wordt een deskundige en onafhankelijk jury samengesteld.

De jury zal de voordrachten o.a. beoordelen op:

  • Vrijwilligerswerk
  • Voorbeeldfunctie/stimulerende werking
  • Maatschappelijke relevantie
  • Resultaat
  • Samenwerking met museum

Naast deze factoren wordt in de selectieprocedure ook nog gelet op:

  • De mate waarin de inzet ook bijdraagt aan de continuïteit van de vriendenkring
  • De mate waarin de prestatie existentieel is voor de vriendenkring en/of het museum.

Voorafgaand aan de beoordeling van de jury maakt het bestuur van de NFVM, afhankelijk van het aantal voordrachten, een voorselectie.

Een oriënterend gesprek in het museum kan onderdeel uit maken van de procedure.

De uitreiking van de prijs zal plaatsvinden tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea in 2022.

Hieronder vind u het reglement van de Gerard Evers Onderscheiding en het formulier GEO. Print het formulier, vul het in en stuur het voor 1 januari 2022 op naar: Secretariaat NFVM, Beethovenlaan 48-1, 6815 CR Arnhem. U kunt het formulier ook per e-mail versturen. Scan dan het ingevulde formulier en stuur het naar: secretariaat@nfvm.nl

Wij zien uw onderbouwde voordrachten graag tegemoet vóór 1 januari 2022.

Reglement Gerard Evers Onderscheiding
Formulier GEO
Gerard Evers Onderscheiding algemeen