Lid worden


Wilt u ook lid worden van Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea (NFVM)? Bevorder de band tussen de verenigingen en stichtingen en meld uw vriendenvereniging aan bij NVFM. Wij houden u op de hoogte van de laatste trends en nieuwtjes in de museumsector. 

Aanmelden

Download het aanmeldformulier. Vul het formulier volledig in en stuur deze op naar secretariaat@nfvm.nl. Vriendenorganisatie kunnen het beste lid worden van NFVM in de oprichtingsfase van de vereniging. De ervaring leert dat hierdoor snel veel bruikbare informatie wordt gedeeld met de vriendenvereniging. Zij kunnen deze informatie al vanaf het begin toepassen, wat voordelig is voor het verdere verloop van de vereniging.

Voordeel van een lidmaatschap bij NFVM

NFVM brengt vriendenverenigingen in contact met elkaar. Op deze manier kunnen vriendenverenigingen hun ervaringen delen. NFVM is een ontmoetingsplaats en informatiebron voor de vriendenverenigingen. Zo organiseert NFVM één keer per jaar een ledenvergadering in een museum. Op deze dag kunnen de vriendenverenigingen nieuwe contacten opdoen, een presentatie bijwonen en een rondleiding volgen in het museum. Tijdens de vergadering worden onder andere de jaarstukken en de begroting besproken. Naast deze activiteiten doet NFVM nog veel meer voor en met de vriendenverenigingen. Lees meer Over NFVM.

Tarieven NFVM

De contributie van het lidmaatschap voor vriendenverenigingen bij NFVM bedraagt:
tabelcontributie

De contributie voor individuele belangstellenden kost minimaal € 20 per jaar.

Interesse? Neem gerust contact op met NFVM voor een eerste kennismaking.