Ledenbijeenkomsten

De NFVM kent drie soorten ledenbijeenkomsten

In het voorjaar de statutaire jaarvergadering waarin jaarverslag en financieel jaarverslag aan de orde komen. Deze vergadering wordt voorzien van een lezing of presentatie en een bezoek aan het museum waar de vergadering wordt gehouden.

In het najaar de ledenvergadering waarin het activiteitenprogramma en de begroting voor het komende jaar worden behandeld. Ook deze vergadering wordt voorzien van een lezing of presentatie en een bezoek aan het museum waar de vergadering wordt gehouden.

Tenslotte bij gebleken behoefte speciale bijeenkomsten voor groepen leden met een gemeenschappelijke interesse of problematiek. Deze bijeenkomsten staan volledig in het teken van kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling.

Bij alle ledenbijeenkomsten worden mogelijkheden ingeruimd voor onderling contact en informatie-uitwisseling

De sfeerverslagen hieronder geven u een beeld van onze ledenbijeenkomsten.

Sfeerverslagen

Algemene Ledenvergadering NFVM Augustus 2023

Algemene Ledenvergadering NFVM Augustus 2023

Algemene Ledenvergadering April 2023

Algemene Ledenvergadering April 2023

Algemene Ledenvergadering 2022

Algemene Ledenvergadering 2022

Algemene Ledenvergadering 2021

Algemene Ledenvergadering 2021

Algemene Ledenvergadering 2020

Algemene Ledenvergadering 2020

Algemene Ledenvergadering 2019

Algemene Ledenvergadering 2019

Themadag 2019

Themadag 2019

Themadag 2018

Themadag 2018

Themadag 2017

Themadag 2017

Algemene Ledenvergadering 2018

Algemene Ledenvergadering 2018