Ledenbijeenkomsten

De NFVM kent drie soorten ledenbijeenkomsten

In het voorjaar de statutaire jaarvergadering waarin jaarverslag en financieel jaarverslag aan de orde komen. Deze vergadering wordt voorzien van een lezing of presentatie en een bezoek aan het museum waar de vergadering wordt gehouden.

In het najaar de themabijeenkomst waarin een thema wordt uitgediept door middel van een presentatie en/of discussie. Tijdens deze bijeenkomsten is met name extra tijd ingeruimd voor onderling contact.

Tenslotte bij gebleken behoefte speciale bijeenkomsten voor groepen leden met een gemeenschappelijke interesse of problematiek. Deze bijeenkomsten staan volledig in het teken van kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling.

De sfeerverslagen hieronder geven u een beeld van wat de federatie zoal te bieden heeft.

Sfeerverslagen

Algemene Ledenvergadering 2022

Algemene Ledenvergadering 2022

Algemene Ledenvergadering 2021

Algemene Ledenvergadering 2021

Algemene Ledenvergadering 2020

Algemene Ledenvergadering 2020

Algemene Ledenvergadering 2019

Algemene Ledenvergadering 2019

Themadag 2019

Themadag 2019

Themadag 2018

Themadag 2018