Algemene Ledenvergadering NFVM Augustus 2023

Impressie van de Algemene Ledenvergadering Augustus 2023

In Kampen was het te doen!

Zaterdag 26 augustus 2023 waren de leden van de NFVM te gast bij het Ikonenmuseum om daar niet alleen de najaars ledenvergadering te houden, maar ook kennis te maken met het museum én de stad Kampen.

Gevestigd in een deel van het vroegere Minderbroedersklooster, werden we ontvangen in de ruimte van de oorspronkelijke binnenplaats met koffie of thee en een Kamper lekkernij. De leden druppelden rond 11 uur binnen. Van heinde en ver waren ze gekomen: IJmuiden, Vlissingen, Wijchen, Veere, Eindhoven, Medemblik, Helmond, Zutphen, Drachten, Gouda, Schoonhoven, Culemborg, Doorn, Elburg, Wageningen, Eelde en Kampen zelf van zowel het Ikonenmuseum als het Kamper Stedelijk museum. Een gevarieerd gezelschap in een prachtige omgeving. Dat kon alleen maar heel veel goeds betekenen, toch?

We werden welkom geheten door Jan Troost van de Vrienden van het Ikonenmuseum, die vervolgens het woord gaf aan een andere Jan (Seij), die de vergadering zou voorzitten omdat weer een andere Jan (van Zomeren) onze voorzitter wegens een lichamelijk ongemak verhinderd was om te komen.

Het formele deel van de dag, de ledenvergadering, werd vlotjes afgewerkt. Beide eerdergenoemde NFVM-bestuur Jannen werden bij acclamatie herbenoemd en mogen dus blijven. Het activiteitenprogramma voor 2024 en de begroting 2024 konden na het beantwoorden van een aantal vragen ook voorzien worden van een akkoordsticker. We houden twee algemene ledenbijeenkomsten, met elk een eigen inhoud. We gaan twee pilots organiseren en er komt weer een vol programma vriendencontactdagen. De NFVM bruist!

En dus kon het tweede deel van de dag aan bod komen. Een themapresentatie over inclusiviteit bij Musea en de rol van museumvrienden daarin. Jan Seij leidde de aanwezigen door de materie naar een praktische benadering om inclusiviteit bij musea op gang te helpen. Het thema bleek op een warme belangstelling te kunnen rekenen. De documentatie over dit onderwerp en de presentatie staan op de website (ledenpagina’s).

Hiermee was het formele deel van de bijeenkomst ten einde gekomen en kon Jan Seij namens de NFVM de directie, medewerkers, vrijwilligers en vrienden van het Ikonenmuseum bedanken voor de hartelijke ontvangst en de organisatie van deze dag. Een ferm applaus was hun deel.

Op naar de lunch in de tentoonstellingsruimte, waar werken van de Groningse schilder Henk Helmantel te bewonderen viel en dat deden velen dan ook. Zoals dit “Stilleven met open raam in Rembrandts atelier” uit 2020.

Tijdens de ruime lunchtijd werd niet alleen genoten van de dik belegde broodjes, ook waren velen in een geanimeerde gesprekken verwikkeld over het reilen en zeilen van hun museumvrienden met alles wat daarbij komt kijken. Ervaringen werden uitgewisseld, informatie verzameld en vooral ook contacten gelegd. Zelfs al voor een eerste regionale pilot, waartoe even daarvoor besloten was.

Maar er was nog meer. De groep werd gesplitst voor een nadere kennismaking met het museum, De ene helft ging op eigen gelegenheid na een korte introductie de diverse ikonen bewonderen en de andere groep kreeg van de conservator tekst en uitleg over de Hanze-ikonen.

Na de wisseling kwam het verblijf in het museum ten einde met een heleboel informatie, verwondering en een heel klein beetje inzicht in de wereld van en achter de ikonen rijker. Een “we komen nog een keer terug” was veelvuldig te horen en dat doet deugd.

Onze Kampense museumvrienden (Ikonen en Stedelijk) schotelden ons vervolgens een stadstoer voor. Drie kleine groepen met elk een gids maakten kennis met de rijkdom in Kampen aan oude gebouwen uit verschillende perioden in het verleden met elk hun eigen bouwstijlen. En omdat Kampen op veengrond is gebouwd, staat er nogal wat scheef en zijn daarvoor speciale constructies bedacht. Te veel om op te noemen, dus wie meer wil weten, zal op pad moeten. En dan vooral ook niet vergeten om omhoog te kijken, dan zie je zelfs een koe hoog in de toren op weg naar mals gras, echt waar. En ook daar zit een mooi verhaal achter.

De enthousiaste stadsgidsen loodsten ons via een bezoekje aan het kleinste huisje van Kampen door de historische binnenstad met bijbehorende achtergrondverhalen. En dat zijn er nogal wat.

De dag werd geheel volgens planning afgesloten met een drankje en hapje op het horecaplein van Kampen waar we juist op tijd arriveerden voordat de regen onze stadstoer nog had kunnen verpesten. Onder de grote parasols werden de onderlinge banden verstevigd en alweer uitgekeken naar de volgende gelegenheid: de vriendencontactdagen in Gouda (oktober) en IJmuiden (november).

We kunnen terugkijken op een geslaagde en geanimeerde Algemene Leden Vergadering, een bijzondere museumbeleving en een verrassende kennismaking met Kampen.