Vereniging

Er is sprake van veel diversiteit onder de organisaties van museumvrienden. Deze verschillen komen naar voren in hun doelstellingen, organisatie en activiteiten. De doelstellingen van de NFVM zijn daarom gebaseerd op die aandachtsvelden, die het mogelijk maken om als overkoepelende organisatie aan de leden toegevoegde waarde te kunnen leveren.

De statutaire doelstellingen worden daarbij jaarlijks vorm gegeven in het beleidsplan en de door de Federatie te ondernemen verenigingsactiviteiten met o.a. de tweejaarlijkse uitreiking van de Gerard Evers onderscheiding.

De vereniging is één van de founding fathers van de Ethische code voor musea.