Nieuwsbrief #10

17 maart 2023By nfvmNieuws, Nieuwsbrief

De NFVM blaakt van energie

Ja, u leest het goed. De NFVM is volop onderweg naar een mooie toekomst en dit is nog maar een begin! Mocht u zich afvragen waar het nogal plotselinge optimisme van het NFVM-bestuur op gebaseerd is dan hopen we dat u het na lezing van deze Nieuwsbrief met ons eens bent.

Lees de volledige nieuwsbrief

Nieuwsbrief #9

15 december 2022By nfvmNieuws, Nieuwsbrief

Op naar 2023!

Wellicht vraagt u zich af: “Alweer een Nieuwsbrief van de NFVM?”.
Het antwoord is: “Dat klopt.”
De vorige nieuwsbrief verscheen pas in november. Daarin stond een weergave van onze Algemene Ledenvergadering in Amerongen. En nog zo veel meer dat de beelden van die vergadering daarin niet meer zijn opgenomen. Dat doen we nu alsnog, van alle drie locaties die die dag zijn bezocht een foto. Al was het maar om aan te geven dat er niet alleen vergaderd is die dag, maar dat er ook ruimte was voor geanimeerde gesprekken tussen de deelnemers onderling.

Nieuwsbrief #8

15 november 2022By nfvmNieuws, Nieuwsbrief

Sinds ik bij de NFVM betrokken ben heb ik vijf keer een Algemene Ledenvergadering bijgewoond: in Dordrecht, Zutphen, Helmond, Hoorn en vorige maand in Amerongen. En een keer een Themabijeenkomst: in Schoonhoven. Hoe het voor die tijd was, weet ik natuurlijk niet, maar de bijeenkomsten die ik tot nu toe heb mee gemaakt vond ik stuk voor stuk “juweeltjes”.

Lees hier de volledige nieuwsbrief

Nieuwsbrief #6

14 april 2022By nfvmNieuws, Nieuwsbrief

Terug van een paar dagen weggeweest
Terug na een paar dagen Ter Heijde (aan Zee), Monster, Den Haag en Delft.
Terug na een paar dagen met nogal wat museumbezoek. Over die bezoeken aan musea wil ik het even hebben: het kon weer, zonder beperkende maatregelen. Na precies twee volle jaren met corona-leed. Niet dat dat leed nu over is. Je kunt er zelfs over twisten of de maatregelen niet nu ineens te snel zijn afgeschaald, gelet op de nog altijd hoge aantallen besmettingen en ook kwetsbaren.

Lees de volledige nieuwsbrief

Nieuwsbrief #5

15 november 2021By nfvmNieuws, Nieuwsbrief

Het is al weer de laatste NFVM-Nieuwsbrief van dit jaar. En hoewel nog niet voorbij kunnen we nu al zeggen dat we net als vorig jaar een vervelend jaar afsluiten, vervelend omdat de coronapandemie maar niet ophield te bestaan. Op het moment dat ik dit schrijf zien we dat het virus dit jaar nog eens hard toeslaat, met aantallen besmettingen waarvan we dachten dat we die achter ons hadden. Met gevolgen die we inmiddels kennen: ingrijpend in de persoonlijke levenssfeer van veel mensen, ingrijpend in de zorg en ingrijpend in veel sectoren van onze samenleving, dus ook in die van de culturele sector.

Lees hier de volledige nieuwsbrief

Nieuwsbrief #3

13 april 2021By nfvmNieuws, Nieuwsbrief

De eerste Nieuwsbrief van dit jaar opende ik met “Op naar een mooi jaar”. Nu zijn we drie maanden verder en vraag ik me af of die enthousiaste openingszin nog steeds van toepassing is. Ik wil het geen misplaatst optimisme noemen als ik die vraag met ja beantwoord. Tegelijk zie ik dat we nog lang niet terug zijn “bij normaal”: de musea zijn nog steeds dicht. Begin deze maand was te lezen dat het niet goed gaat met de Hermitage. Verlies werd er geleden in het Groninger Museum: de Stones-expositie kon nauwelijks worden bezocht, maar moet nu al weer weg. De Museumvereniging stelde dat veel musea in zwaar weer (komen te) verkeren.

Lees hier de volledige nieuwsbrief

Oud-penningmeester Peter van Mierlo overleden

15 oktober 2020By nfvmNieuws

Afgelopen zaterdag bereikte ons het droevige bericht dat onze “oud”-penningmeester, Peter van Mierlo, op 9 oktober jl. is overleden.

Peter was van 2012 tot 2020 penningmeester van de Federatie.

Op 24 augustus jl. hebben we, tijdens de Algemene Ledenvergadering in Helmond, afscheid genomen van Peter. Hij kon toen om gezondheidsredenen niet aanwezig zijn.

Wij denken aan hem als een opgewekte en punctuele bestuurder, die ook vanwege zijn ruime, in het buitenland opgedane ervaring beschikte over een prettig relativeringsvermogen.

Wij wensen Loes, zijn kinderen en kleinkinderen sterkte met dit verlies.

Nieuwsbrief #1

1 september 2020By nfvmNieuws, Nieuwsbrief

Op 24 augustus jl. vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Dankzij de uitnodiging van de Vrienden van Museum Helmond verbleven we deze dag op twee bijzonder mooie locaties, namelijk de Kunsthal en Kasteel Helmond.

Een nieuw gezicht voor de NFVM! Om aan de wensen van de huidige tijd te kunnen voldoen én omdat de “oude” website technisch onvoldoende kon worden ondersteund, heeft het bestuur besloten tot de ontwikkeling van een nieuwe herkenbare huisstijl met nieuw logo, een nieuwe professionele website en een nieuw nieuwsbrief format.

Lees hier de volledige nieuwsbrief

Frans Jacobs wint 14e Gerard Evers Onderscheiding

24 augustus 2020By nfvmNieuws

Twee jaar geleden, bij de uitreiking van de dertiende Gerard Evers Onderscheiding, aan de heer Kuiper, heb ik gememoreerd hoe zeldzaam deze onderscheiding is: onze koning (althans men zegt dat het de koning heeft behaagd) deelt op zijn verjaardag honderden onderscheidingen uit. Veel spaarzamer is hij met de toekenning van de zilveren anjer – misschien omdat je daarvoor aan cultuur moet doen? Maar dat terzijde.

De Gerard Evers Onderscheiding wordt slechts éénmaal per twee jaar toegekend. En dit jaar dreigde dat zelfs helemaal niet te gebeuren: corona.

Op 26 februari was er nog niets aan de hand. De jury, bestaande uit Agnes Vugts, Dick de Cloe en mij, heeft, ondersteund door federatiesecretaris Anna Schuring en bestuurslid Jan van Zomeren, het jurywerk met plezier op zich genomen en we danken het bestuur van de Federatie voor het in ons gestelde vertrouwen.

Wie was de naamgever van deze onderscheiding? De beschikbare gegevens zijn nogal summier: hij was de oprichter en eerste voorzitter van uw federatie. Hij heeft om vrijwilligerswerk te stimuleren deze onderscheiding voor excellent vrijwilligerswerk in musea ingesteld. Maar vóór de eerste uitreiking overleed hij in 1991, op 46-jarige leeftijd.

In het reglement voor de onderscheiding is een aantal criteria vastgesteld. De onderscheiding wordt toegekend aan iemand die in een museum op voorbeeldige en maatschappelijk relevante wijze vrijwilligerswerk verricht. Beoordeeld worden het resultaat van de verrichtingen, de samenwerking met het museum, en het belang voor de continuïteit van de vriendenkring of het museum.

Grappig is dat we kortgeleden nog een prijs tegenkwamen die slechts één keer per twee jaar toegekend wordt: de Singer Prijs van de Stichting Vrienden van Singer Laren. Die prijs gaat dit jaar naar Pépé Grégoire, de ontwerper van de Gerard Evers penning.

Voor de Gerard Evers Onderscheiding 2020 zijn vier voorgedragen kandidaten genomineerd:

Mevrouw Marja Begheyn-Huisman, voorgedragen door de Vereniging Vrienden van Museum Het Valkhof te Nijmegen. Ze studeerde kunstgeschiedenis en was vriend van het eerste uur. Deskundig, enthousiast in rondleidingen, lezingen, het maken van tentoonstellingen, het wegwijs maken van nieuwe vrijwilligers en stagiairs, in collectie en geschiedenis. Mevrouw Begheyn kan helaas deze vergadering niet bijwonen.

De heer Roy Flem, voorgedragen door de Vrienden van het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers te Den helder. Actief lid van de stichting Vrienden, al 31 jaar onmisbaar voor de PR voor het museum: rondleider, organisator van de marktkraam bij diverse gelegenheden. Hij onderhoudt de museumwinkel, en treedt indien nodig op als chauffeur. Ook de heer Flem kan helaas niet aanwezig zijn.

De heer Frans Jacobs, voorgedragen door de Vereniging Vrienden Museum Helmond. Hij is inmiddels tien jaar secretaris van de Reis- en Activiteitencommissie, en is daarmee zeer belangrijk voor de communicatie naar de vrienden, ook namens het bestuur van de Vrienden. Zijn commissie organiseert per jaar enkele dagreizen naar andere musea, 1 of 2 meerdaagse culturele reizen, lezingen, filmmiddagen, onderhoudt contacten met andere culturele instellingen in de regio.

De heer Ger de Ree, voorgedragen door de Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum. Sinds begin van de jaren ’70 lid van de vriendenstichting, was jarenlang bestuurslid en voorzitter. Is nu secretaris van de tentoonstellingscommissie van het museum. Als deskundig verzamelaar adviseert hij over de collectie, en bemiddelt hij bijvoorbeeld bij het verwerven van schenkingen. Gewaardeerd zijn ook zijn bedrijfskundige adviezen.

Alle vier zijn het goede kandidaten. Uiteindelijk hebben we gekozen voor toekenning aan de vrijwilliger die vooral betrokken is bij de organisatie van de activiteiten van de vriendenvereniging. De jury adviseerde het bestuur van de Federatie om de Gerard Evers Onderscheiding 2020 toe te kennen aan de heer Jacobs, vrijwilliger van het Museum Helmond.

De Vrienden van het Museum somden zijn verdiensten op. Ik heb er al een paar genoemd. Zijn organisatorische en inspirerende activiteiten zijn essentieel voor de vriendenvereniging en de Reis- en Activiteitencommissie. De Vereniging is daardoor een cultureel en museaal platform voor de stad en de regio, en de 450 leden zijn ambassadeurs voor het museum.

Het bestuur van de Federatie heeft de voordracht overgenomen. Wij verzoeken de heer Jacobs naar voren te komen zodat de voorzitter de onderscheiding in de vorm van een legpenning, gemaakt door Pépé Grégoire, kan overhandigen.

Namens de jury,

Pim Witteveen (Juryvoorzitter)

Vriendenbezoekdagen 2020 en coronavirus

19 augustus 2020By nfvmNieuws

Door de maatregelen m.b.t. de coronacrisis zijn alle vriendenbezoekdagen in 2020 geannuleerd. Begin 2021 zal worden bezien wanneer er weer vriendenbezoekdagen kunnen worden georganiseerd.