Nieuwsbrief #11

7 juli 2023By nfvmNieuws, Nieuwsbrief

Na een zonnige en warme junimaand breekt voor velen van ons de periode van de zomervakanties aan. Nog net voor die periode begint, sturen wij u deze Nieuwsbrief. Met daarin aandacht voor een bijeenkomst die net na de zomerperiode plaatsvindt.

Op 26 augustus 2023 zijn we voor een ledenvergadering te gast bij het Ikonenmuseum in Kampen, met een tentoonstelling over de Hanzeheiligen.
Die tentoonstelling gaan we bezoeken, maar we hebben er ook een korte ledenbijeenkomst en een eveneens korte presentatie over een actueel thema: Inclusie.

Lees de volledige nieuwsbrief

Ledenvergadering 26 augustus 2023

5 juli 2023By nfvmNieuws

Op 26 augustus 2023 zijn we voor een ledenvergadering te gast bij het Ikonenmuseum in Kampen, met een tentoonstelling over de Hanzeheiligen.

Die tentoonstelling gaan we bezoeken, maar we hebben er ook een korte ledenbijeenkomst en een eveneens korte presentatie over een actueel thema: Inclusie. Ook is een begeleide stadswandeling door de Hanzestad in het programma opgenomen. En uiteraard een lunch en tot besluit een borrel; die zal zijn op het levendige Kampense Plantageplein.

De uitnodiging en de vergaderstukken zijn verzonden en staan ook op de ledenpagina’s.

Nieuwsbrief #10

17 maart 2023By nfvmNieuws, Nieuwsbrief

De NFVM blaakt van energie

Ja, u leest het goed. De NFVM is volop onderweg naar een mooie toekomst en dit is nog maar een begin! Mocht u zich afvragen waar het nogal plotselinge optimisme van het NFVM-bestuur op gebaseerd is dan hopen we dat u het na lezing van deze Nieuwsbrief met ons eens bent.

Lees de volledige nieuwsbrief

Nieuwsbrief #9

15 december 2022By nfvmNieuws, Nieuwsbrief

Op naar 2023!

Wellicht vraagt u zich af: “Alweer een Nieuwsbrief van de NFVM?”.
Het antwoord is: “Dat klopt.”
De vorige nieuwsbrief verscheen pas in november. Daarin stond een weergave van onze Algemene Ledenvergadering in Amerongen. En nog zo veel meer dat de beelden van die vergadering daarin niet meer zijn opgenomen. Dat doen we nu alsnog, van alle drie locaties die die dag zijn bezocht een foto. Al was het maar om aan te geven dat er niet alleen vergaderd is die dag, maar dat er ook ruimte was voor geanimeerde gesprekken tussen de deelnemers onderling.

Nieuwsbrief #8

15 november 2022By nfvmNieuws, Nieuwsbrief

Sinds ik bij de NFVM betrokken ben heb ik vijf keer een Algemene Ledenvergadering bijgewoond: in Dordrecht, Zutphen, Helmond, Hoorn en vorige maand in Amerongen. En een keer een Themabijeenkomst: in Schoonhoven. Hoe het voor die tijd was, weet ik natuurlijk niet, maar de bijeenkomsten die ik tot nu toe heb mee gemaakt vond ik stuk voor stuk “juweeltjes”.

Lees hier de volledige nieuwsbrief

Impressie en verslag ALV

2 oktober 2022By secretarisNieuws

Op 19 september kwamen wij bij elkaar in Amerongen voor onze Algemene Ledenvergadering. We verbleven deze keer op drie locaties, nl. de Andrieskerk voor de ALV, restaurant Buitenlust voor de lunch en ’s middags werden we rondgeleid in het Kasteel. Het verslag van deze vergadering vindt u op de Ledenpagina. Een impressie van de dag vindt u hier.

Vooraankondiging Vriendenbezoekdagen

29 augustus 2022By secretarisNieuws

Beste vrienden,

We kunnen weer op bezoek bij elkaar! Voor het najaar zijn verschillende data en locaties voor de Vriendenbezoekdagen definitief. Bijzonderheden over aanvangstijd en programma worden zo spoedig mogelijk op de pagina Vriendenbezoekdagen vermeld.

Deze vriendenbezoeken zijn speciaal bedoeld voor de leden en donateurs van uw vriendenorganisatie. Vraag uw leden/donateurs nu alvast de data te reserveren van de musea die ze willen bezoeken en onze website in de gaten te houden voor aanvangstijd en programma.

Uitnodiging ALV 2022

3 augustus 2022By secretarisNieuws
Geachte Vrienden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op
maandag 19 september 2022 in de Andrieskerk, Hof 16, 3958 CH Amerongen.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.30 uur        Ontvangst in de Andrieskerk

11.00 uur        Welkom door de heer J.L. Herremans, voorzitter Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen

11.10 uur        Jaarvergadering NFVM

12.00 uur        Voordracht door de heer Herman Sietsma,
directeur/bestuurder Kasteel Amerongen

12.30 uur        Vertrek naar restaurant Buitenlust voor de lunch (5 minuten
lopen)

14.00 uur        Rondleiding door Kasteel Amerongen (4/5 groepen,
afhankelijk van het aantal aanmeldingen). Nu te zien in Kasteel Amerongen: Goet en Bloet – Strijdvaardige familie verliest kasteel in rampjaar 1672

16.00 uur        Drankje en hapje in het onderhuis, bij mooi weer wellicht
in de tuin, van Kasteel Amerongen

17.00 uur        Einde dag

Note: helaas is het Kasteel niet toegankelijk voor mindervaliden in verband
met steile trappen en smalle deuren. De tuinen zijn goed toegankelijk met
een rolstoel en rollator.

Aanmelden voor deze jaarvergadering kan tot 9 september per e-mail  onder vermelding van de naam van uw vriendenorganisatie en de namen van de personen (i.v.m. de badges).

Deze uitnodiging geldt in beginsel voor twee bestuursleden per
vriendenorganisatie.

Dit jaar bestaat de NFVM 40 jaar! Wat zou het mooi zijn wanneer meer dan de helft van onze leden minimaal 1 bestuurslid afvaardigt!

Wij hopen u in grote getale te mogen begroeten op deze bijeenkomst op 19
september a.s.

Voorafgaand aan, tijdens en na afloop van de Ledenvergadering is er
voldoende gelegenheid om kennis te maken met elkaar en om ervaringen met collega-bestuursleden te delen.

Op de ledenpagina vindt u de vergaderstukken.

Voor deelname aan deze bijeenkomst zijn voor leden van de NFVM geen kosten verbonden.

Wel verzoeken wij u uw Museumkaart mee te brengen om te scannen.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Jan van Zomeren

voorzitter

Bestuurders gezocht!

4 juli 2022By secretarisNieuws

Onze secretaris en tevens webmaster Anne de Boer neemt volgend jaar afscheid als bestuurder omdat haar statutaire zittingstermijnen dan zijn verstreken. Het bestuur heeft – mede op basis van de uitwerkingen van de WBTR – een profielschets opgemaakt voor de nieuwe secretaris en voor een webmaster. Als beide functies in één persoon verenigd zouden kunnen zijn, dan zou het bestuur dat toejuichen, maar daarop kun je moeilijk rekenen. Wij vragen u allen al wel om eens om u heen te kijken of er in uw ogen geschikte kandidaten bereid kunnen worden gevonden om zich te melden. Het is leuk samenwerken in het bestuur om zinvolle bijdragen aan de vereniging en haar leden te kunnen leveren. En het tijdsbeslag? Dat valt reuze mee met twee ledenbijeenkomsten en zo’n 4 tot 6 bestuursbijeenkomsten per jaar met de daarbij behorende voorbereidings- en uitwerkingstijd.