De ALV op 13 april Kasteel Wijchen

18 maart 2024By nfvmNieuws

Op 13 april vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in Museum Kasteel Wijchen, waar de Vrienden ons i.s.m. staf en vrijwilligers een mooi programma aanbieden. We starten met de ALV en na de lunch korte rondleidingen kasteel en bezoek museum. We sluiten af met een drankje op de overdekte binnenplaats.

De uitnodiging, programma en documenten zijn inmiddels in uw bezit.

Ooit woonde Emilia van Oranje Nassau, dochter van Willem van Oranje en zus van Stadhouder prins Maurits, in Kasteel Wijchen. In 1609 werd zij, samen met haar man Don Emanuel van Portugal, eigenaar van dit kasteel. Er zijn in ons land maar weinig kastelen in de stijl van de 17e-eeuwse Hollandse renaissance. Ondanks zijn keurige renaissance uiterlijk heeft Kasteel Wijchen een lange en roerige geschiedenis achter de rug. Door de eeuwen heen is het decor geweest van strijd, gedoemde liefde en koninklijk leven. Het museum vertelt het verhaal van het kasteel en bewoners en toont een prachtige archeologische collectie.

Wellicht kent u het museum van de uitzending op 6 december 2023 van Tussen kunst en kitsch.

Meer over dit museum op www.museumwijchen.nl en vriendenmuseumkasteelwijchen.nl.

Nieuwsbrief #13

21 december 2023By nfvmNieuws, Nieuwsbrief

Op 9 november kon ik het Museumcongres in Theater De Spiegel in Zwolle bezoeken. Dat was op uitnodiging van de directeur van de Museumvereniging, Vera Carasso. We zouden proberen op die dag tijd te vinden voor overleg. Dat was te optimistisch. Het programma was goed gevuld, het aantal bezoekers erg groot en het leek wel of iedereen Vera even wilde spreken.

Lees de volledige nieuwsbrief

Vacture medewerker Secretariaat

9 november 2023By nfvmNieuws

De Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea (NFVM) is een levendige vereniging voor museumvriendenstichtingen en -verenigingen alsmede musea zonder een zelfstandige vriendenorganisatie. De Federatie telt momenteel 111 leden. De bestuursleden van de NFVM zijn onbezoldigd en worden ondersteund door een medewerker secretariaat. Het secretariaat werkt nauw samen met het bestuur.

Per 1 januari 2024 ontstaat bij de NFVM de vacature voor de medewerker secretariaat.

Het NFVM-secretariaat is de administratieve spil, het e-mailcentrum en postadres van de vereniging en draagt zorg voor het:

1. Voorbereiden, notuleren en de verslaglegging van de:
• bestuursvergaderingen (4 per jaar)
• ledenvergaderingen (2 per jaar)

2. Het (mede) organiseren van de ledenvergaderingen

3. Bijhouden van de:
• ledenadministratie
• financiële administratie in samenwerking met de penningmeester
• mailingadressen

4. Maken en verzenden van de contributiefacturen (1 x per jaar) en de betalingsherinneringen

5. Beheer van het e-mailadres secretariaat@nfvm.nl

6. Verwerken en verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie.

7. Administratieve ondersteuning van bestuur en uitvoering van verenigingsactiviteiten

8. Archiveren van de stukken van de federatie

De tijdbesteding is gemiddeld 5 uren per week. De onbelaste vrijwilligersvergoeding is van toepassing. Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) zal worden aangevraagd.

De medewerker secretariaat werkt, behoudens tijdens vergaderingen, thuis.

Wat verwachten wij?
Bij de NFVM wordt van de secretariaatsmedewerker verwacht:

  1. Zowel binnen de NFVM als in relatie met derden in het belang van de NFVM te handelen;
  2. Binnen en buiten de NFVM integer, met respect naar anderen en coöperatief te functioneren;
  3. Bestuursleden tijdig en volledig te informeren over datgene, wat zij in hun functie behoren te weten;
  4. Voldoende kennis en ervaring te bezitten voor de uitvoering van alle secretariële taken met de daarvoor in gebruik zijnde systemen, hulpmiddelen, Officeprogramma’s, WordPress en Mailchimp;
  5. Voldoende vaardigheden te bezitten om zowel met professionele als vrijwilligersorganisaties te kunnen functioneren;
  6. Bereid te zijn om hand- en spandiensten te verrichten bij ledenbijeenkomsten.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de voorzitter:
Dhr. J. van Zomeren: voorzitter@nfvm.nl

Sollicitaties te richten aan de secretaris:
mevr. M. Pols: secretaris@nfvm.nl

Nieuwsbrief #12

6 oktober 2023By nfvmNieuws, Nieuwsbrief

Ik hoop dat velen van u het programma “Langs de IJssel” op TV hebben gezien. In een aantal uitzendingen werd dat door Huub Stapel gepresenteerd; hij raakte maar niet uitgepraat over de schoonheid van de IJssel en alles wat aan deze rivier grenst. Dat praten van Huub werd ondersteund met de mooiste beelden van deze rivier die prachtig door het voor velen relatief onbekende landschap stroomt. Het programma zou niet compleet zijn geweest als Kampen daarin had ontbroken. En ja, vanzelfsprekend sprak hij over Kampen ook vol lof.

Lees de volledige nieuwsbrief

 

Nieuwsbrief #11

7 juli 2023By nfvmNieuws, Nieuwsbrief

Na een zonnige en warme junimaand breekt voor velen van ons de periode van de zomervakanties aan. Nog net voor die periode begint, sturen wij u deze Nieuwsbrief. Met daarin aandacht voor een bijeenkomst die net na de zomerperiode plaatsvindt.

Op 26 augustus 2023 zijn we voor een ledenvergadering te gast bij het Ikonenmuseum in Kampen, met een tentoonstelling over de Hanzeheiligen.
Die tentoonstelling gaan we bezoeken, maar we hebben er ook een korte ledenbijeenkomst en een eveneens korte presentatie over een actueel thema: Inclusie.

Lees de volledige nieuwsbrief

Ledenvergadering 26 augustus 2023

5 juli 2023By nfvmNieuws

Op 26 augustus 2023 zijn we voor een ledenvergadering te gast bij het Ikonenmuseum in Kampen, met een tentoonstelling over de Hanzeheiligen.

Die tentoonstelling gaan we bezoeken, maar we hebben er ook een korte ledenbijeenkomst en een eveneens korte presentatie over een actueel thema: Inclusie. Ook is een begeleide stadswandeling door de Hanzestad in het programma opgenomen. En uiteraard een lunch en tot besluit een borrel; die zal zijn op het levendige Kampense Plantageplein.

De uitnodiging en de vergaderstukken zijn verzonden en staan ook op de ledenpagina’s.

Nieuwsbrief #10

17 maart 2023By nfvmNieuws, Nieuwsbrief

De NFVM blaakt van energie

Ja, u leest het goed. De NFVM is volop onderweg naar een mooie toekomst en dit is nog maar een begin! Mocht u zich afvragen waar het nogal plotselinge optimisme van het NFVM-bestuur op gebaseerd is dan hopen we dat u het na lezing van deze Nieuwsbrief met ons eens bent.

Lees de volledige nieuwsbrief

Nieuwsbrief #9

15 december 2022By nfvmNieuws, Nieuwsbrief

Op naar 2023!

Wellicht vraagt u zich af: “Alweer een Nieuwsbrief van de NFVM?”.
Het antwoord is: “Dat klopt.”
De vorige nieuwsbrief verscheen pas in november. Daarin stond een weergave van onze Algemene Ledenvergadering in Amerongen. En nog zo veel meer dat de beelden van die vergadering daarin niet meer zijn opgenomen. Dat doen we nu alsnog, van alle drie locaties die die dag zijn bezocht een foto. Al was het maar om aan te geven dat er niet alleen vergaderd is die dag, maar dat er ook ruimte was voor geanimeerde gesprekken tussen de deelnemers onderling.

Nieuwsbrief #8

15 november 2022By nfvmNieuws, Nieuwsbrief

Sinds ik bij de NFVM betrokken ben heb ik vijf keer een Algemene Ledenvergadering bijgewoond: in Dordrecht, Zutphen, Helmond, Hoorn en vorige maand in Amerongen. En een keer een Themabijeenkomst: in Schoonhoven. Hoe het voor die tijd was, weet ik natuurlijk niet, maar de bijeenkomsten die ik tot nu toe heb mee gemaakt vond ik stuk voor stuk “juweeltjes”.

Lees hier de volledige nieuwsbrief