Leden

Musea zijn geen eilanden in de maatschappij

Vriendenorganisaties evenmin. En de context waarin de vriendenorganisaties moeten functioneren, verandert voortdurend. Niet alleen omdat de museumomgeving van velerlei factoren afhankelijk is, ook omdat de verwachtingen van museumvrienden veranderen. Dat blijft niet tot een enkele vriendenorganisatie beperkt. Daar hebben ze allemaal in meerdere of minder mate mee te maken. En daarom is het belangrijk om een gezamenlijk platform te hebben om niet alleen opnieuw het wiel te moeten uitvinden.

Dat platform is de NFVM.

Tijdens de Federatiebijeenkomsten kunnen de leden nieuwe contacten opdoen, een presentatie bijwonen, een lezing volgen en een rondleiding krijgen in het museum waar de bijeenkomst wordt georganiseerd.

De leden ontvangen minimaal 3 keer per jaar een nieuwsbrief met actuele ledeninformatie en aankondigingen van bijeenkomsten. Voor de leden is een database ingericht met voor hen van belang zijnde rapporten, documenten en studies.