Platform voor museumvrienden

De Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea (NFVM) - opgericht in 1982 door Gerard G. M. Evers - is het platform voor museumvrienden waar kennis en ervaring worden uitgewisseld. Museumvrienden met zeer diverse doelstellingen, organisaties en activiteiten, maar wel met een gezamenlijk doel: het ondersteunen van hun museum.

De NFVM ondersteunt deze museumvrienden door o.a. het organiseren van bijeenkomsten en beschikbaarstelling van studies en documenten.

De NFVM is er voor vriendenorganisaties van alle instellingen die erfgoed beheren zoals museum, archief, gebouw of tuin én musea zonder een vriendenorganisatie.

Nieuws

Nieuwsbrief #13

21 december 2023

Op 9 november kon ik het Museumcongres in Theater De Spiegel in Zwolle bezoeken. Dat was op uitnodiging van de directeur van de Museumvereniging, Vera Carasso. We zouden proberen op die dag tijd te vinden voor overleg. Dat was te optimistisch. Het programma was goed gevuld, het aantal bezoekers erg groot en het leek wel … Lees meer

Vacture medewerker Secretariaat

9 november 2023

De Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea (NFVM) is een levendige vereniging voor museumvriendenstichtingen en -verenigingen alsmede musea zonder een zelfstandige vriendenorganisatie. De Federatie telt momenteel 111 leden. De bestuursleden van de NFVM zijn onbezoldigd en worden ondersteund door een medewerker secretariaat. Het secretariaat werkt nauw samen met het bestuur. Per 1 januari 2024 ontstaat … Lees meer

Ledenpagina's

Voor de leden is een database ingericht met voor hen van belang zijnde rapporten, documenten en studies.

Achtergrond- informatie

Handreikingen

Leden- vergaderingen

Presentaties

Best practices van leden

Forum voor leden

Lid worden?

Musea zijn geen eilanden in de maatschappij. Vriendenorganisaties evenmin. En de context waarin de vriendenorganisaties moeten functioneren, verandert voortdurend. Niet alleen omdat de museumomgeving van velerlei factoren afhankelijk is, ook omdat de verwachtingen van museumvrienden veranderen. Dat blijft niet tot een enkele vriendenorganisatie beperkt. Daar hebben ze allemaal in meerdere of minder mate mee te maken. En daarom is het belangrijk om een gezamenlijk platform te hebben om niet alleen opnieuw het wiel te moeten uitvinden.

Dat platform is de NFVM.

Vriendencontactdagen

De Museumvrienden kampen de laatste jaren met een teruglopend vriendenaantal, waardoor actie gewenst is om die trend minimaal te stoppen, maar liever nog te keren.

Daartoe is door de NFVM actie ondernomen om museumvrienden te binden en te boeien. De Vriendencontactdagen zijn een actie in dat kader.

De contactdagen worden georganiseerd door en voor de (achterbannen van de) leden van de NFVM.