Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Jan van Zomeren, voorzitter

Geboren in Amerongen (nu gemeente Utrechtse Heuvelrug). Na HBS volgde een studie rechten (bestuurswetenschappelijk). Daarna bijna 40 jaar overheidsdienst, bij achtereenvolgens Defensie, gemeente (Arnhem, Nieuwegein), plv. kabinetschef (Drenthe, Noord-Brabant), en als slot 12,5 jaar burgemeester (Heumen, Gemert-Bakel). Nu is de tijd aangebroken dat alles wat er bij is ingeschoten alsnog kan: veel lezen en reizen, in combinatie met een aantal activiteiten, variërend van rekenkamercommissiewerk in negen gemeenten, Euregio Rhein-Waal en Srebrenica tot aan een bestuurslidmaatschap van Kasteel Amerongen.

Marjan Pols-Zon, secretaris

Geboren op Terschelling; na 5 jaar naar Deventer verhuisd. Na op MMS aldaar opleiding tot edelsmid aan de Vakschool te Schoonhoven. Aantal jaren op een atelier in Den Haag gewerkt. Na de opheffing van dit atelier via een uitzendbureau terechtgekomen bij het Gemeentemuseum Den Haag, waar ze 33 jaar gewerkt heeft op de afdeling Educatie en als rechterhand van een van de conservatoren. Inmiddels naar Gouda verhuisd en lid geworden van de Goudse Museumvrienden. Na pensionering 9 jaar als secretaris in het bestuur van de Goudse museumvrienden gezeten.

Ubbo Scholten van Aschat, penningmeester

Ubbo is geboren en getogen in Gorssel en studeerde daarna rechten aan de Universiteit Leiden en volgde later nog een postdoctorale opleiding master financiële planning aan de Erasmus Universiteit. Hij werkt al jaren voor de Rabobank, momenteel als vermogensmanager voor de regio Midden Nederland. Sinds 2017 is hij voorzitter van de Stichting Vriendenkring van het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven en al langere tijd penningmeester van de Stichting Pieus Fonds de Jonge van Ellemeet-Briels. Deze stichting geeft nog steeds uitvoering aan een legaat van Magdalena Briels die in 1685 overleed. Daarnaast is hij ook penningmeester van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.

Jan Seij, communicatiecoördinator

Geboren Zeeuws-Vlaming. Na HBS en politie-opleiding: 7 jaar inspecteur van politie Rotterdam. Daarna 22 jaar NS en daar afgezwaaid als directeur NS Beveiligings Services. Vervolgens 20 jaar consultant integrale beveiliging vanuit eigen bedrijf. Gastheer en rondleider Elisabeth Weeshuismuseum en voorzitter Vrienden van dat museum.

Marianne Bakker, activiteitencoördinator

Marianne Bakker heeft een brede ervaring met musea, erfgoedinstellingen en governance. Zij heeft haar bijna 40-jarige loopbaan in het bibliotheekwerk (hoofd bibliotheek Oosterbeek, rayondirecteur, directeur-bestuurder Bibliotheek Rivierenland, beleidsadviseur Dedicon) gecombineerd met culturele activiteiten en politiek, en gezin. Als auditor bij Certificering bibliotheken en bij Museumregister Nederland, heeft zij regelmatig te maken gehad met Vriendeninitiatieven m.b.t. sponsoring, giften, bemensing, PR of als eigenaar van de collectie. Marianne is sinds 2014 actief als voorzitter van Stichting Museum Kasteel Wijchen, en zet zich tevens in voor de RvT van Cubiss en de RvT van Erfgoed Gelderland.

Beloningsbeleid bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding, alleen voor de Federatie gemaakte onkosten worden vergoed.

Zittingstermijnen bestuursleden

1e termijn 2e termijn
Zomeren, J. van voorzitter 2019-2023 2023-2027
Seij, J. lid, vicevoorzitter 2019-2023 2023-2027
Scholten van Aschat, U.C.F. penningmeester 2020-2024 2024-2028
Bakker-Otten, M.G.G. lid 2021-2025 2025-2029
Pols-Zon, M. secretaris 2023-2027

2027-2031