Nieuwsbrief #11

7 juli 2023By nfvmNieuws, Nieuwsbrief

Na een zonnige en warme junimaand breekt voor velen van ons de periode van de zomervakanties aan. Nog net voor die periode begint, sturen wij u deze Nieuwsbrief. Met daarin aandacht voor een bijeenkomst die net na de zomerperiode plaatsvindt.

Op 26 augustus 2023 zijn we voor een ledenvergadering te gast bij het Ikonenmuseum in Kampen, met een tentoonstelling over de Hanzeheiligen.
Die tentoonstelling gaan we bezoeken, maar we hebben er ook een korte ledenbijeenkomst en een eveneens korte presentatie over een actueel thema: Inclusie.

Lees de volledige nieuwsbrief

Nieuwsbrief #10

17 maart 2023By nfvmNieuws, Nieuwsbrief

De NFVM blaakt van energie

Ja, u leest het goed. De NFVM is volop onderweg naar een mooie toekomst en dit is nog maar een begin! Mocht u zich afvragen waar het nogal plotselinge optimisme van het NFVM-bestuur op gebaseerd is dan hopen we dat u het na lezing van deze Nieuwsbrief met ons eens bent.

Lees de volledige nieuwsbrief

Nieuwsbrief #9

15 december 2022By nfvmNieuws, Nieuwsbrief

Op naar 2023!

Wellicht vraagt u zich af: “Alweer een Nieuwsbrief van de NFVM?”.
Het antwoord is: “Dat klopt.”
De vorige nieuwsbrief verscheen pas in november. Daarin stond een weergave van onze Algemene Ledenvergadering in Amerongen. En nog zo veel meer dat de beelden van die vergadering daarin niet meer zijn opgenomen. Dat doen we nu alsnog, van alle drie locaties die die dag zijn bezocht een foto. Al was het maar om aan te geven dat er niet alleen vergaderd is die dag, maar dat er ook ruimte was voor geanimeerde gesprekken tussen de deelnemers onderling.

Nieuwsbrief #8

15 november 2022By nfvmNieuws, Nieuwsbrief

Sinds ik bij de NFVM betrokken ben heb ik vijf keer een Algemene Ledenvergadering bijgewoond: in Dordrecht, Zutphen, Helmond, Hoorn en vorige maand in Amerongen. En een keer een Themabijeenkomst: in Schoonhoven. Hoe het voor die tijd was, weet ik natuurlijk niet, maar de bijeenkomsten die ik tot nu toe heb mee gemaakt vond ik stuk voor stuk “juweeltjes”.

Lees hier de volledige nieuwsbrief

Nieuwsbrief #7

4 juli 2022By secretarisNieuws, Nieuwsbrief

Hier is onze nieuwe Nieuwsbrief, nog net voor de zomervakanties beginnen. Het is een nieuwsbrief geworden met veel onderwerpen waar we mee aan de slag zijn of binnenkort gaan. Dat komt omdat er in onze bestuursvergadering begin juni uitgebreid en prettig is gesproken over hoe we de komende jaren tegemoet gaan treden: met enthousiasme! Op veel van die onderwerpen wordt hierna uitgebreider ingegaan.

Lees de volledige nieuwsbrief.

Nieuwsbrief #6

14 april 2022By nfvmNieuws, Nieuwsbrief

Terug van een paar dagen weggeweest
Terug na een paar dagen Ter Heijde (aan Zee), Monster, Den Haag en Delft.
Terug na een paar dagen met nogal wat museumbezoek. Over die bezoeken aan musea wil ik het even hebben: het kon weer, zonder beperkende maatregelen. Na precies twee volle jaren met corona-leed. Niet dat dat leed nu over is. Je kunt er zelfs over twisten of de maatregelen niet nu ineens te snel zijn afgeschaald, gelet op de nog altijd hoge aantallen besmettingen en ook kwetsbaren.

Lees de volledige nieuwsbrief

Nieuwsbrief #5

15 november 2021By nfvmNieuws, Nieuwsbrief

Het is al weer de laatste NFVM-Nieuwsbrief van dit jaar. En hoewel nog niet voorbij kunnen we nu al zeggen dat we net als vorig jaar een vervelend jaar afsluiten, vervelend omdat de coronapandemie maar niet ophield te bestaan. Op het moment dat ik dit schrijf zien we dat het virus dit jaar nog eens hard toeslaat, met aantallen besmettingen waarvan we dachten dat we die achter ons hadden. Met gevolgen die we inmiddels kennen: ingrijpend in de persoonlijke levenssfeer van veel mensen, ingrijpend in de zorg en ingrijpend in veel sectoren van onze samenleving, dus ook in die van de culturele sector.

Lees hier de volledige nieuwsbrief

Nieuwsbrief #4

25 juli 2021By secretarisNieuws, Nieuwsbrief

Het is mijn derde Voorwoord voor een NFVM-nieuwsbrief dit jaar. Wat ik niet gehoopt en niet verwacht had was dat de coronapandemie daarin een rode draad zou gaan worden. Dat werd het wel. In de eerste Nieuwsbrief van 2021 zei ik: “Op naar een mooi jaar”, met daarbij de hoop dat de musea weer snel hun deuren zouden kunnen openen. In de vorige Nieuwsbrief stelde ik de vraag of dat “misplaatst optimisme” was geweest; ik vond van niet; het jaar was nog lang niet voorbij. En wat vind ik nu? Daar kan ik kort over zijn: “We zijn weer open!”

De volledige nieuwsbrief lees je hier.

Nieuwsbrief #3

13 april 2021By nfvmNieuws, Nieuwsbrief

De eerste Nieuwsbrief van dit jaar opende ik met “Op naar een mooi jaar”. Nu zijn we drie maanden verder en vraag ik me af of die enthousiaste openingszin nog steeds van toepassing is. Ik wil het geen misplaatst optimisme noemen als ik die vraag met ja beantwoord. Tegelijk zie ik dat we nog lang niet terug zijn “bij normaal”: de musea zijn nog steeds dicht. Begin deze maand was te lezen dat het niet goed gaat met de Hermitage. Verlies werd er geleden in het Groninger Museum: de Stones-expositie kon nauwelijks worden bezocht, maar moet nu al weer weg. De Museumvereniging stelde dat veel musea in zwaar weer (komen te) verkeren.

Lees hier de volledige nieuwsbrief

Nieuwsbrief #2

18 januari 2021By secretarisNieuws, Nieuwsbrief

Het nieuwe jaar is begonnen! Namens het bestuur van de NFVM wens ik u, als nieuwe voorzitter, een goed, gelukkig en gezond 2021. Een jaar waarin we hopen dat de musea weer snel open kunnen en we elkaar weer snel in het echt kunnen ontmoeten. Maar ook een jaar waarin we nog te maken zullen hebben met de gevolgen van corona; niet alleen wij als vrienden, maar ook de musea waar wij onderdeel van zijn. Het heeft ook zijn weerslag op ons als vereniging en onze activiteiten en plannen. Ik hoop dat wij met z’n allen deze moeilijke periode goed door komen.

Graag wil ik in deze nieuwsbrief nog even met u terug naar 24 augustus, maar ook noemen wat er daarna is gedaan en wat er de komende maanden gaat gebeuren.

Op 24 augustus hielden we onze Algemene Ledenvergadering in Helmond. Op maar liefst twee locaties: in het Kasteel en in de Kunsthal. De ontvangst was er uitstekend. Dan merk je hoe prettig het is om een vergadering “op locatie” te hebben. Nu weten we ook dat we geluk hadden dat het zo kon: vanwege corona kon het daarvoor niet en daarna ook niet, omdat de musea opnieuw werden gesloten.

Mijn benoeming als uw nieuwe voorzitter ligt nog vers in mijn geheugen. Maar inmiddels zijn we ruim vier maanden verder en is een nieuw jaar begonnen. Om met het laatste te beginnen: namens het bestuur van de NFVMwens ik u allen een goed, gelukkig en gezond 2021. Toen ik als burgemeester werkzaam was, noemde ik in mijn nieuwjaarstoespraken deze drie “G’s” altijd; ik vond dat het nieuwe jaar meer moest zijn dan alleen maar gelukkig.

Aan het begin van 2021 noem ik “gezond” met nog meer nadruk en betekenis. Want ineens was er begin 2020 corona en wat hield dat virus huis! Het heeft de manier van leven zoals wij die gewend waren sterk beïnvloed; bij velen zelfs onherstelbaar omdat het blijvende gezondheidsschade veroorzaakte of vanwege het verlies van personen in hun directe omgeving. Maar ook degenen die minder hard zijn getroffen hebben de invloed van het virus gemerkt: ineens moest je een mondkapje op in het openbaar vervoer, kon je niet op vakantie, kon je de Kerstdagen niet met alle familie en vrienden doorbrengen.

En ineens…. waren ook de musea dicht! De doorwerking daarvan heb ik net voor Kerst gezien in “mijn” Kasteel Amerongen. De vrijwilligers hadden met groot enthousiasme toegewerkt naar het hoogtepunt van het jaar: de druk bezochte weken op en rond Kerst. Binnen was alle kerstversiering aangebracht;  de (digitale) verkoop van tickets liep als een trein. Maar: voordat de Kerstdagen begonnen, waren de kerstbomen al weer weg, de versieringen opgeborgen en de tickets terug betaald. Daarom deel ik graag nog deze foto met u: die is nu exclusief, want geen bezoeker die deze kerstboom zag.

Voor alle musea is 2020 een jaar geworden om snel te vergeten. Kon dat maar! Het virus is nog niet uitgeroeid en de bezoekersaantallen zijn fors lager. Daarmee dalen ook de inkomsten. Pleister op de wonde is dat er steunmaatregelen zijn. De Museumvereniging meldde dat er desondanks nogal wat musea op omvallen staan.

Het minste wat we mogen hopen is dat de musea weer snel, maar verantwoord open kunnen; dat er weer opgebouwd kan gaan worden; dat er weer veel kan worden bezichtigd. Met grote inzet van vrijwilligers, zoals die in Amerongen, maar dan met een resultaat dat wel door de bezoekers te zien is. Met inzet van een ieder, ook al onze vrienden van de musea, in welke vorm dan ook.

Met u hoop ik daar de komende tijd aan te werken. In ons bestuur hebben we daar per mail en met gebruikmaking van Teams over gesproken. Zodra onze vergaderingen weer fysiek kunnen plaatsvinden, willen we die niet in een zaaltje ergens in Nederland doen, maar op locatie, in een van de mooie musea; met meteen de gelegenheid van kennismaking. Ook los van vergaderingen wil een delegatie van het bestuur, of ik alleen, u komen opzoeken. U weet het: de NFVM heeft beperkte mogelijkheden, maar die willen we wel optimaal benutten.

Wat uiteraard blijft is een Algemene Ledenvergadering; goed qua inhoud, maar vooral ook met een accent op ontmoeting en verbinding. Volgend jaar willen we ook weer een meer thematische bijeenkomst organiseren. U heeft het gezien: onze website en onze “huisstijl” zijn meer van deze tijd geworden. Belangrijker dan dit is dat we de website beter willen vullen. Mooi zou zijn dat het een plek wordt waar allerlei mooie initiatieven van de vele Vrienden kunnen worden gedeeld. Een voorbeeld treft u al op de website aan vanuit Schoonhoven!

Contacten met de Museumvereniging willen we intensiveren; we denken aan het in gezamenlijkheid beter onder de aandacht brengen van al hetgeen onze vrijwilligers doen. We moeten met elkaar op zoek naar nieuwe en creatieve manieren om een nieuwe toestroom van vrijwilligers te bevorderen. Ik moest daar aan denken toen ik op 24 augustus uw nieuwe voorzitter werd: net wat jonger dan Anton Aelberts; dus over een paar jaar weer net zo oud. Verdere verjonging lijkt mij hard nodig, zonder  alle inzet en deskundigheid van wat er nu aan vrijwilligers is te verspillen. Alleen zo kunnen we ook in de toekomst ons blijven inzetten voor alle vrienden en vriendenverenigingen in Nederland. Op naar een mooi jaar!

Namens het bestuur,
Jan van Zomeren