Algemene Ledenvergadering NFVM 2018

Impressie van de Algemene Ledenvergadering van de NFVM op 18 mei 2019 in Musea Zutphen te Zutphen

Dankzij de uitnodiging van de Vrienden Musea Zutphen verbleven we deze dag op een bijzonder mooie locatie. Het bestuur wil dan ook zijn bijzondere dank hiervoor uitspreken, de organisatie was uitstekend.

De opkomst was iets minder dan andere jaren, 16 vriendenverenigingen werden vertegenwoordigd door 26 personen.

We werden welkom geheten door de voorzitter van Verenging Vrienden Musea Zutphen, Hans Meininger.

Musea Zutphen bestaat uit drie afzonderlijke woonhuizen. In mei 2017 is pas deze locatie betrokken in het centrum van Zutphen. De Vereniging Musea Zutphen heeft 700 leden en is pas sinds 2015 lid van de Federatie. Hans bedankt Helga en Marieke voor de organisatie van deze dag.

De vereniging doet aankopen voor het museum, ondersteunt het museum en culturele organisaties en organiseert excursies en cursussen.

De burgemeester van Zutphen, Annemiek Vermeulen, heet ons welkom. Als kunsthistorica vindt zij het werk van de Vrienden erg belangrijk. Zutphen heeft een aantal zeer interessante cultuurhistorische gebouwen en musea. Naast Musea Zutphen o.a. Museum Geelvinck, het Bolwerk, de Walburgiskerk. In de laatste vindt aankomend weekend een bijzondere uitvoering plaats van concert 3 in de reeks van “Mozart in Zutphen”.

Na de jaarvergadering hield de directeur van Musea Zutphen, Tiana Wilhelm, een inleiding over het nut van Vrienden.

Wat zou een mens zijn zonder vrienden. Een museumdirecteur krijgt de vriendenvereniging in de schoot geworpen. De omstandigheden van de musea zijn veranderd en dus moet de dialoog worden aangegaan.

In Zutphen is de vriendenrelatie veranderd na de verzelfstandiging van het museum in 2017.

Het bestuur van de vrienden heeft daar een belangrijke rol in gespeeld alsmede in fondsenwerving en cultureel ondernemerschap. In 1962 is de vriendenvereniging opgericht en zij heeft 700 leden. Uitwisseling is erg belangrijk voor de vrienden. En waarom zou het ledenaantal moeten groeien? Het activeren van bestaande leden kan ook een oplossing zijn. Cijfers liegen de waarheid en zijn relatief. Groei kan ook betekenen van kwantiteit naar kwaliteit.

Op vrienden moet je zuinig zijn!

Een tip voor de federatie: Zij zou een klankbordgroep kunnen vormen van enkele museumdirecteuren, divers samengesteld, en dat er daarmee een wisselwerking zou kunnen zijn: niet alleen voor de federatie, maar ook voor hen.

Na al deze positieve woorden konden we genieten van een heerlijke lunch in het naastgelegen museumcafé in het Hampshire-hotel. Ondertussen was het zonnetje gaan schijnen en konden we, voordat de rondleidingen begonnen, nog even genieten op het mooie terras.

We konden kiezen: of een rondleiding in het Museum Henriëtte Polak, modern-klassieke schilder- en beeldhouwkunst in Nederland, of die in het Stedelijk Museum Zutphen, geschiedenis van Zutphen en de Graafschap. We werden begeleid door twee kundige gidsen.

Na de zeer interessante rondleidingen hebben we nog genoten van een drankje en een hapje op het terras.

Het bestuur wil zijn bijzondere dank uitspreken aan mevrouw Helga van den Enk van de Vereniging Vrienden Musea Zutphen voor de uitnodiging en de bijzonder goede organisatie van deze dag.