Themadag 2017 Drents Museum in Assen

Impressie van de eerste Themamiddag op 7 oktober 2017 met als onderwerp “Vrienden in het nauw”

Naar aanleiding van meerdere opmerkingen van onze leden bij voorgaande bijeenkomsten was het onderwerp “Vrienden in het nauw” of wat kunnen we doen aan het teruglopen en vergrijzen van het vriendenaantal.

De opkomst voor deze eerste themamiddag was bemoedigend, van 13 vriendenverenigingen waren er 30 personen aanwezig. Onderstaande vriendenverenigingen waren vertegenwoordigd:

 • Vrienden Drents Museum, Assen (2 pers.)
 • Vrienden Tinnen Figuren Museum, Ommen (2 pers.)
 • Vrienden Twentse Welle, Enschede (3 pers.)
 • Goudse Museumvrienden, Gouda (3 pers.)
 • Vrienden Museum Helmond, Helmond (4 pers.)
 • Vrienden Zeeuws Museum, Middelburg (1 pers.)
 • Vrienden Museum Arnhem, Arnhem (2 pers.)
 • Vrienden Stoommachinemuseum, Bovenkarspel (2 pers.)
 • Vrienden Museum Drachten, Drachten (2 pers.)
 • Vrienden Goud, Zilver en Klokkenmuseum, Schoonhoven (2 pers.)
 • Vrienden Museum Hindeloopen, Hindeloopen (3 pers.)
 • Vrienden Stedelijk Museum Zwolle, Zwolle (2 pers.)
 • Vrienden Dordrechts Museum, Dordrecht (2 pers.)

Na het welkomstwoord van de voorzitter, Anton Aelberts, hield de voorzitter van de Vrienden van het Drents Museum, Meindert Doornbos, een inleiding over het doen het laten van de Vrienden van het Drents Museum.

Inleiding Meindert Doornbos, voorzitter Vrienden Drents Museum

De Stichting Vrienden van het Drents Museum is in 1954 opgericht. Momenteel hebben ze meer dan 2000 vrienden en het aantal groeit nog steeds. Het voordeel van een stichting is dat er geen leden zijn. Er zijn verschillende categorieën vrienden en er is een businessclub van 60 bedrijven. De inkomsten bestaan uit bijdragen van de vrienden, erfenissen en legaten. Vrienden hebben de volgende basisvoordelen:  gratis toegang tot het Drents Museum, uitnodigingen voor lezingen en voorbezichtigingen, gratis toezending van het Drents Museum Magazine, uitnodigingen voor exclusieve Vriendenreizen en –excursies, korting in de Museumshop tijdens speciale Vriendenbijeenkomsten op de catalogus van de lopende tentoonstelling en de Drentse Volksalmanak tegen gereduceerd tarief. Er is een nieuwe vriendencategorie toegevoegd: Drost. Deze categorie betaalt beduidend meer maar heeft ook meer privileges.

Sommige Vrienden werken als vrijwilliger in de museumwinkel of aan de infobalie.

Vijf keer per jaar wordt er door het bestuur van de Vrienden vergaderd met de directeur maar er zijn verder geen bemoeienissen met elkaar. De stichting Vrienden koopt kunstwerken aan op advies van de directeur, bijvoorbeeld op gebied van archeologie, Schone Kunsten (Art Deco), Haagse School, Noordelijke realisten etc. De laatste tijd zijn er schilderijen aangekocht van Mollinger, Van Drielst en Van de Sande Bakhuysen.

De kunstwerken worden geschonken aan het museum en het beheer en onderhoud is voor rekening van het museum.

Ondanks dat de Stichting weinig reclame maakt zit het aantal vrienden in de lift. Waarschijnlijk is, dat dat komt omdat het museum ook in de lift zit. Door o.a. het onderbrengen van de collectie van de Vrienden van Schone Kunsten zijn er vrienden vanuit het hele land.

 

Presentatie Anne de Boer

Anne is een jaar secretaris van het bestuur van de NFVM. In dat jaar zijn er veel vragen binnengekomen over het teruglopen van het vriendenaantal en de financiën. Haar cases wordt ondersteund door een PowerPoint Presentatie.

Wat speelt er momenteel dat de oorzaak is van het teruglopen van de vrienden:

 • Bezuinigingen
 • Crisis
 • Participatiemaatschappij
 • Concurrentie (o.a. in de vorm van particuliere sponsors die een interessante tegenprestatie krijgen)

Er zijn twee opties:

 • Musea richten een eigen systeem op
 • Er wordt nauwer samengewerkt met de bestaande Vrienden

Voordelen van nauwere samenwerking zijn:

 • Giften die groeien: groeipiramide
 • Loyaliteit: constanter ledenaantal
 • Relevantie in samenleving: subsidies
 • Vrijwilligers
 • Vrienden zijn Ambassadeurs
 • Mogelijke nalatenschap

Doelen vriendenverenigingen zijn:

 • Morele steun
 • Financiële steun
 • Ambassadeurs
 • Vrijwilligers
 • Klankbord
 • Schenkingen / giften
 • Promotie

Motieven om vriend te worden zijn o.a.:

 • Bewust van de noodzaak
 • Vragen aan vrienden
 • Kosten – baten
 • Reputatie (maatschappelijk)
 • Goed voelen
 • Waarden
 • Effect

De vergrijzing van de vrienden gaat hard en er is jonge aanwas nodig. Een jongere doelgroep kun je verleiden met een speciale jongerenkring, een andere organisatie dus.

Een eensluidend advies is moeilijk te geven omdat er zoveel verschillende Vriendenorganisaties zijn.

Wel zijn er een aantal punten die als handreiking gegeven kunnen worden:

 • Affiniteit en loyaliteit
 • Afweging over de tegenprestatie (balans in tegenprestatie en doel van museum, schiet je doel niet voorbij)
 • Hou het doel van de vriendenvereniging goed voor ogen
 • Roep een Jongerenkring in het leven
 • Crowdfunding
 • Samenwerking met het museum
 • Nalatenschappen
 • Onderlinge samenwerking; leer van elkaar

Na de presentatie komt de discussie goed op gang. Over het aantrekken van jongere Vrienden:

 • De Vrienden van het Dordrechts museum heeft een St. Bedrijfsvrienden die een aantal jonge ondernemers als Vriend hebben.
 • Het Rijksmuseum en het Concertgebouw hebben een jongerenvereniging.
 • Er kunnen Meet & Greets voor jongeren georganiseerd worden met bijv. kunstenaars.

De vriendenvereniging van het Stedelijk Museum Zwolle groeit ondanks dat het museum wordt opgeheven. De vereniging werkt nu aan een statutenwijziging zodat met meerdere organisatie kan worden samengewerkt en die niet meer gelieerd is aan het museum.

Het inzetten van Social Media is alleen zinvol als je weet wat je wilt communiceren wie je wilt bereiken. Social Media is een middel en niet een doel.

In het Museum Hindeloopen wordt gewerkt met een speciale kindergroep. Wellicht worden daar de vrienden voor de toekomst gekweekt.

Al met al was het een informerende middag. Een eensluidende oplossing voor het probleem van het teruglopen en de vergrijzing van het vriendenaantal is er niet. We hopen dat deze bijeenkomst bij heeft kunnen dragen aan ideeën en initiatieven en ook om die met elkaar uit te wisselen.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en bijdragen en nodigt iedereen uit voor een drankje en een hapje.