Algemene Ledenvergadering NFVM 2022

Impressie van de Algemene Ledenvergadering 2022

Hoewel de coronamaatregelen in het voorjaar van 2022 waren opgeheven vond het bestuur van de NFVM het nog te riskant om de Algemene Ledenvergadering te organiseren. Vandaar dat er weer uitgeweken is naar het najaar. En ook weer naar een maandag.

Deze keer waren we te gast in Amerongen, bij de Vrienden van Kasteel Amerongen. We verbleven deze keer op drie locaties, nl. de Andrieskerk voor de ALV, restaurant Buitenlust voor de lunch en ’s middags werden we rondgeleid in het Kasteel.

De opkomst was redelijk, 22 vriendenverenigingen werden vertegenwoordigd door 37  personen.

Welkom

We werden welkom geheten door de voorzitter van de Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen, de heer Hans Herremans. Hij gaf een korte inleiding over de Andrieskerk. Ook vertelde hij wat de Vriendenkring zoal doet. Naast het organiseren van bijeenkomsten en concerten worden er publicaties en projecten geïnitieerd. De vriendenkring telt 600 leden en 15 zgn. Athloners. Namens de vriendenkring mag iedere deelnemer van de ALV na de vergadering een boek meenemen over de (bewoners-)geschiedenis van het kasteel.

Na deze inleiding opende de voorzitter van de NFVM, Jan van Zomeren, de Algemene ledenvergadering. Deze duurde iets langer dan gepland. Niet alleen de toekomstplannen van de NFVM werden gepresenteerd en besproken; ook kwamen nog enkele onderwerpen aan de orde, waar leden de afgelopen tijd tegen aan zijn gelopen, zoals ANBI en BTW-plicht (of niet).

De Gerard Evers Onderscheiding werd niet uitgereikt. De jury heeft tijdens haar bijeenkomst in het voorjaar moeten constateren dat ze, door het kleine verschil in activiteiten van de kandidaten, het bestuur heeft moeten adviseren deze keer geen prijs toe te kennen. In haar advies gaf ze mee om aan de prijs een andere invulling en vorm te geven. Het bestuur heeft dat advies overgenomen. In het verslag van de ALV valt daar meer over te lezen.

Na de vergadering gaf de directeur van Kasteel Amerongen, de heer Herman Sietsma, een inleiding over het kasteel en haar bewoners.

Het Kasteel heeft een rijke familiegeschiedenis van 700 jaar. Het is o.a. drie eeuwen bewoond geweest door de familie Van Reede. In 1977 is het kasteel door de familie Van Aldenburg Bentinck, die er tot dan toe gewoond heeft, verkocht aan de Stichting Kasteel Amerongen. Daarna is het gerestaureerd. In het rampjaar 1672 is het kasteel vernietigd. Op de oude fundamenten is het huidige kasteel gebouwd. Momenteel is er in het kasteel een tentoonstelling over het rampjaar en de herbouw.
Het museum kan vertrouwen op 200-250 vrijwilligers: zij zijn niet alleen in het kasteel  werkzaam, maar ook inde tuinen.

Na de inleiding van de heer Sietsma vertrokken we naar restaurant Buitenlust voor de lunch. Hoewel we daar een half uur later waren stond alles klaar en hebben we genoten van een uitgebreide en heerlijke maaltijd,

Vervolgens werd een groepsfoto gemaakt voor het kasteel waarna we verdeeld werden over een paar groepen voor de rondleidingen. De ervaren rondleiders bezorgden ons een uitermate interessante middag.

Heel bijzonder is dat de inrichting van het kasteel origineel is. Alle meubels, schilderijen etc. zijn gebruikt door de bewoners van het kasteel. Ook heeft de Duitse keizer Wilhelm II er meer dan een jaar gelogeerd en er zijn abdicatie getekend. Als klap op de vuurpijl mochten we aan het eind van de rondleidingen nog het dodenmasker van Godard Van Reede, vrijheer van Amerongen en nog veel meer, aanschouwen.

De geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners is zo veel omvattend, het is teveel om hier te benoemen. Op de website van Kasteel Amerongen is de hele historie te lezen en te zien.

Aan het eind van de middag werden we getrakteerd op een drankje en heerlijke hapjes in het onderhuis van het Kasteel.

Een zeer geslaagde dag, in een heel mooi dorp, in prachtige gebouwen met veel geschiedenis. Al met al zeer de moeite waard.

Het bestuur van de NFVM wil haar welgemeende dank uitspreken aan allen, zowel van de Andrieskerk als van het Kasteel Amerongen, die bijgedragen hebben aan de organisatie van deze bijzondere dag.

Directeur Herman Sietsma van Kasteel Amerongen

Lunch in restaurant Buitenlust