Algemene Ledenvergadering NFVM 2020

Impressie van de Algemene Ledenvergadering en de uitreiking van de Gerard Evers Onderscheiding van de NFVM op 24 augustus 2020 in Museum Helmond

Dankzij de uitnodiging van de Vrienden van Museum Helmond verbleven we deze dag op twee bijzonder mooie locaties, namelijk de Kunsthal en Kasteel Helmond.

Het bestuur wil zijn bijzondere dank hiervoor uitspreken. De coronamaatregelen maakten de organisatie van deze dag door de Vrienden van Museum Helmond in samenwerking met de medewerkers van het museum een stuk moeilijker dan normaal.

De opkomst was goed, 16 vriendenverenigingen werden vertegenwoordigd door 38 personen. Daarnaast waren aanwezig de directeur en de voorzitter van de Museumvereniging, Mirjam Moll en Irene Asscher-Vonk en het erelid van de Federatie de heer A.N. Berkhoudt en zijn vrouw. Uiteraard was de jury van de Gerard Evers Onderscheiding ook present, juryvoorzitter Pim Witteveen en Dick de Cloe, Agnes Vugts was helaas verhinderd.

 

Welkom

We werden welkom geheten door de voorzitter van Vereniging Vrienden van Museum Helmond, Daniël Vlugt.

Museum Helmond bestaat uit twee afzonderlijke locaties, de Kunsthal en het Kasteel. De Vereniging Vrienden van Museum Helmond heeft 450 leden. Het doel van de vereniging is onder meer het bevorderen van de belangen van het museum, door daarvoor fondsen – met name gelden – te verwerven en te beheren en hiervoor op gezette tijden, in overleg met de museumdirectie, kunstaankopen voor het museum te doen. De lidmaatschapsgelden van de leden vormen een van de voornaamste bijdragen aan deze fondsen. Verder wil de vereniging de belangstelling voor kunst en cultuur in de regio Helmond bevorderen.

Vervolgens vertelde Ad Snels over de reis- en activiteitencommissie. Jaarlijks worden er diverse dagexcursies georganiseerd. Ook worden internationale excursies georganiseerd zoals naar Bulgarije. De belangstelling daarvoor is groot. In samenwerking met het filmhuis worden filmvoorstellingen incl. driegangendiner georganiseerd. Ook die worden goed bezocht. Maandelijks wordt de Nieuwsbrief verstuurd, tegenwoordig ook digitaal. De organisatie van dit alles en de Algemene Ledenvergadering zijn helaas in 2020, door de coronamaatregelen, vervallen.

Vervolgens opende de scheidend voorzitter Anton Aelberts de Algemene Ledenvergadering. In de vergadering werd afscheid genomen van Anton Aelberts (voorzitter) en Peter van Mierlo penningmeester). Peter kon helaas niet aanwezig zijn maar Anton sprak mooie woorden over de inzet van de penningmeester. Meer dan acht jaar hebben zij in het bestuur van de Federatie gezeten.

Als nieuw lid werd verwelkomd Ubbo Scholten van Aschat van de Vrienden van het Zilvermuseum in Schoonhoven. Hij zal Peter van Mierlo opvolgen als penningmeester. Jan van Zomeren werd door de ALV benoemd als voorzitter van het bestuur. Aan het eind van de ALV sprak hij woorden van dank richting Anton.

De nieuwe website en het nieuwe logo werden gepresenteerd door bestuurslid Jan Seij. Naast een heel ander uiterlijk heeft de nieuwe website ook een, alleen voor leden van de Federatie, toegankelijk deel met voorbeelddocumenten, best-practices e.d. Ook komt er een digitale nieuwsbrief.

De website gaat op 1 september live. De leden krijgen allemaal een inlognaam en wachtwoord toegestuurd door de Federatie.

Gerard Evers Onderscheiding

Na de vergadering werd de Gerard Evers Onderscheiding uitgereikt.

De Gerard Evers Onderscheiding is een tweejaarlijks onderscheiding voor een excellente vrijwilliger in de culturele sector.

De naamgever van de onderscheiding is de oprichter van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea, Gerard Evers. Hij heeft om vrijwilligerswerk te stimuleren deze onderscheiding voor excellent vrijwilligerswerk in musea ingesteld. Helaas vóór de eerste uitreiking overleed hij in 1991, op 46-jarige leeftijd. De penning die bij de onderscheiding hoort is ontworpen door Pépé Grégoire.

De genomineerden waren:

Mevrouw Marja Begheyn-Huisman, voorgedragen door de Vereniging Vrienden van Museum Het Valkhof te Nijmegen (helaas niet aanwezig).
De heer Roy Flem, voorgedragen door de Vrienden van het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers te Den helder (helaas niet aanwezig).
De heer Frans Jacobs, voorgedragen door de Vereniging Vrienden van Museum Helmond.
De heer Ger de Ree, voorgedragen door de Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum.

De jury van de GEO, bestaande uit Pim Witteveen, Agnes Vugts en Dick de Cloe, heeft Frans Jacobs als winnaar verkozen. De jury vond, dat naast al het werk voor de reis- en activiteitencommissie Frans’ zijn organisatorische en inspirerende werk essentieel zijn voor de vriendenvereniging. De vereniging is daardoor een cultureel en museaal platform voor de stad en de regio, en de 450 leden zijn ambassadeurs voor het museum.

Frans ontving de penning die bij de onderscheiding hoort. De andere, aanwezige, genomineerde werd natuurlijk niet vergeten. Ger de Ree kreeg een mooie bos bloemen.

LEES HIER HET COMPLETE JURYRAPPORT

Museum Helmond

Na de uitreiking van de Gerard Evers Onderscheiding werd het stokje overgenomen door de directeur van Museum Helmond, Marianne Splint.

Zij begon met te benadrukken dat het museum een hele goede relatie heeft met de museumvrienden.

Museum Helmond is 100 jaar oud en begon met een Oudheidskamer in het kasteel, een waterburcht. In 1982 werd de oudheidskamer officieel een museum over de stadshistorie. Maar Helmond groeide hard en wilde ook een kunstcollectie. Die is er nu en gaat over de werkende mens, Helmond is een echte arbeidersstad. Sinds 1990 is er ook een hedendaagse collectie over film en fotografie.

In 2001 is de Kunsthal gebouwd, ontworpen door de Italiaanse architect Adolfo Natalini.

Museum Helmond is zeer plaatsgebonden en is geworteld in Helmond.

Op 8 maart werd de tentoonstelling over Lucas Gassel geopend. Een 16e -eeuwse landschapsschilder, zeer internationaal en met wortels in Helmond. Helaas door de lockdown moest het museum sluiten. Gelukkig kon de tentoonstelling verlengd worden waardoor we nu nog (laatste week) konden genieten van deze uitzonderlijke schilderijen en tekeningen.

En toen kwam aan het ochtendprogramma een einde. Jan van Zomeren, de nieuwe voorzitter, bedankte met name Daniël Vlugt, Ad Snels, Marianne Splint en alle medewerkers die deze dag georganiseerd hebben nogmaals voor de uitzonderlijke goede organisatie in deze bijzondere tijd van coronamaatregelen.

De lunch werd geserveerd in Kasteel Helmond, een historische locatie middenin Helmond.

Door de coronamaatregelen konden er helaas geen rondleidingen gegeven worden in de Kunsthal of het Kasteel. De deelnemers konden op eigen gelegenheid de tentoonstelling Lucas Gassel en het kasteel bezoeken.

De tentoonstelling over Lucas Gassel was groots en indrukwekkend.

Aan het eind van de middag hebben we nog genoten van een drankje en een hapje in het Kasteel. En daarna ging het huiswaarts.

De “oud”- voorzitter Anton Aelberts en de nieuwe voorzitter Jan van Zomeren

Van links naar rechts: de heren Frans Jacobs, Anton Aelberts en Pim Witteveen

Marianne Splint, directeur Museum Helmond