Algemene Ledenvergadering NFVM April 2023

Impressie van de Algemene Ledenvergadering April 2023

Omdat alle coronamaatregelen alweer een tijdje achter ons liggen heeft het bestuur van de NFVM besloten in 2023 weer twee bijeenkomsten te organiseren en ook weer op zaterdag. Op 22 april jl. vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Deze keer in onze hoofdstad. Het Stadsarchief van Amsterdam zette zijn deuren voor ons open.

Wat de oorzaak is geweest dat de opkomst beperkt was, is niet met een ding te duiden. Een aantal redenen werden opgegeven: sommige vriendenorganisaties hadden zelf iets georganiseerd op deze dag, de meivakantie was net begonnen, de zaterdag kwam niet goed uit, Amsterdam.
11 Vriendenorganisaties werden vertegenwoordigd door 17 personen.

 

De volgorde van de dag was iets aangepast. We werden om 12.00 uur ontvangen in café De Bazel, in hetzelfde pand als het Stadsarchief. Daar begonnen we met de lunch. Op de weg en in het ov was er wat oponthoud zodat er wat geschoven is met tijdstippen waardoor iedereen met een volle maag aan de ALV begon.

De ALV vond plaats op het Bodeplein, een prachtige hal op de tweede verdieping van het gebouw. De vergadering was kort, er waren geen bijzondere punten behalve dan dat Anne Woldhuis-de Boer aftrad als secretaris en webmaster omdat haar maximale zittingstermijn was bereikt.

Anne heeft haar twee termijnen voltooid als secretaris van het bestuur. Als jongste lid haalde ze de gemiddelde leeftijd enorm naar beneden. Naast het geven van presentaties tijdens de ALV’s en de Themabijeenkomsten hield ze als webmaster ook de website bij.  Haar privéleven heeft zich in die acht jaar ook enorm ontwikkeld. Naast de drukte met haar baan, werden er twee kinderen geboren, werd er een huis gekocht en werd er getrouwd.

Het bestuur kijkt terug op een prettige samenwerking met Anne.

Als nieuw lid van het bestuur werd Marjan Pols-Zon voorgedragen voor benoeming door de ALV.

De zittingstermijnen van Marjan als secretaris bij de Goudse Museumvrienden zaten erop. Het bestuur  heeft Marjan gevraagd om secretaris te worden van de Federatie. Na een periode van nadenken bood Marjan aan toe te willen treden tot het bestuur.

Marjan, geboren op Terschelling; na 5 jaar naar Deventer verhuist. Na de MMS aldaar opleiding tot edelsmid aan de Vakschool te Schoonhoven gevolgd. Aantal jaren op een atelier in Den Haag gewerkt. Na de opheffing van dit atelier via een uitzendbureau terechtgekomen bij het Gemeentemuseum Den Haag, waar ze 33 jaar gewerkt heeft op de afdeling Educatie en als rechterhand van een van de conservatoren. Inmiddels naar Gouda verhuisd en lid geworden van de Goudse Museumvrienden. Na pensionering heeft Marjan 9 jaar als secretaris in het bestuur van de Goudse museumvrienden gezeten.

De vergadering verwelkomt Marjan met applaus!

Bij de rondvraag hield Paul Reichenbach, bestuurslid van de Vrienden van het Ikonenmuseum in Kampen, een wervend praatje over de najaarsbijeenkomst op 26 augustus a.s. In het kader van het Hanzejaar worden er verschillende dingen georganiseerd i.s.m. het Ikonenmuseum, het klooster en het Stedelijk Museum Kampen. Uiteraard hoopt hij dat de opkomst groot zal zijn.

En toen was het tijd voor de rondleiding door het gebouw, gegeven door Stef Lokin. En dat was een feestje!

Het gebouw is ontworpen als bankgebouw voor de Nederlandsche Handelsmaatschappij door architect De Bazel en gebouwd tussen 1919 en 1926. Later werd het het hoofdkantoor van de Algemene Bank Nederland en de ABN-AMRO.

Tussen dit gebouw en de aan de andere zijde van de Keizersgracht gelegen Vijzelbank werd in 1974 de zogenaamde Poentunnel geopend onder de Keizersgracht. In 1999 vertrok deze bank naar de Zuidas.

De gemeente Amsterdam kocht daarop het pand om er uiteindelijk, na een grondige renovatie door architectenbureau Claus en Kaan en restauratiearchitect Maarten Fritz, vanaf 2007 het Gemeentearchief in te huisvesten. Na de verhuizing kreeg het archief tevens een nieuwe naam: Stadsarchief Amsterdam. Sinds 7 augustus 2007 is het archief daar voor publiek geopend. Ook het Bureau Monumenten & Archeologie (bMA) van de gemeente Amsterdam is naar dit gebouw verhuisd. Op 12 september 2007 vond de officiële opening plaats door koningin Beatrix.

Het pand ligt om twee lichthoven (vides met lichtkappen). Deze werden oorspronkelijk alleen onderbroken door een glazen tussenvloer op de derde verdieping. Na de Tweede Wereldoorlog werden in deze hoven vloeren gelegd. In de open lichthofconstructie en de detaillering van het exterieur is verwantschap met het werk van de Amerikaanse architecten Frank Lloyd Wright en Louis Sullivan merkbaar. Bij de renovatie werden in 2006 de lichthoven weer in oude staat hersteld. Vrijwel alle interieuronderdelen van het gebouw, zoals vloermozaïeken,

luchtroosteromlijstingen, telefooncellen en de inrichting van de werkkamers, inclusief het meubilair, werden eveneens door De Bazel ontworpen. Hoewel veel in het interieur is gewijzigd, is onder meer de grote vergaderkamer op de derde verdieping in oorspronkelijke staat bewaard gebleven.

Het Stadsarchief is het historisch documentatiecentrum van de stad Amsterdam met meer dan 50 kilometer archieven, een historisch-topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, en prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven.

Na de rondleiding werden we getrakteerd op een drankje en een hapje, wederom in café De Bazel.

Het was een zeer geslaagde middag in een prachtig gebouw met een bijzondere geschiedenis.

Het bestuur wil met name Leonie Wijsman van de Vrienden van het Stadsarchief Amsterdam heel hartelijk bedanken voor haar flexibele houding en de uitstekende organisatie van deze middag.