Themadag 2019 Zilvermuseum Schoonhoven

Op 26 oktober 2019 vond de jaarlijkse themadag plaats in het Zilvermuseum in Schoonhoven. Tijdens deze dag werden de uitkomsten van de ledenbevraging besproken. We begonnen ’s morgens in de Bartholomeuskerk. Na de behandeling van de uitkomsten van de ledenbevraging en de lunch werden we ontvangen in het Nederlands Zilvermuseum voor een rondleiding en het afsluitende drankje en hapje.

De opkomst voor deze derde bijeenkomst was minder dan vorig jaar, van 12 vriendenverenigingen waren er 25 personen aanwezig. Onderstaande vriendenverenigingen waren vertegenwoordigd:

• Vrienden Museum Arnhem
• Vrienden Musea Zutphen
• Vrienden Nationaal Onderwijsmuseum (Dordrecht)
• Vrienden Nederlands Zilvermuseum (Schoonhoven)
• Vrienden Stadsmuseum Woerden
• Vrienden Museum Slot Zuylen (Oud-Zuylen)
• Vrienden Westfries Museum (Hoorn)
• Museumvrienden Gouda
• Vrienden Elisabeth Weeshuis (Culemborg)
• Vrienden Museum Veere
• Vrienden Museum Helmond
• Vrienden Museum Slager (’s Hertogenbosch)

We werden welkom geheten door de voorzitter van de Vrienden van het Zilvermuseum, Ubbo Scholten van Aschat. Omdat er in het museum geen ruimte is voor ontvangsten is het officiële gedeelte in de Bartholomeuskerk.

Helaas is de burgemeester van Krimpenerwaard verhinderd, maar Dick de Cloe, voormalig burgemeester van Schoonhoven en ambassadeur van de Zilverstad, is bereid gevonden een inleiding te houden. Er wordt eerst een filmpje vertoond van een ontwerp van een meesterstuk. Deze jaarlijkse wedstrijd is voor studenten van de vakschool. De winnaar ontvangt € 1500,-

Dit jaar bestaat de Vriendenkring 25 jaar. Uiteraard zijn er activiteiten in het kader van het jubileum. De Vriendenkring helpt o.a. bij het verwerven en restauratie van zilverwerk. Ook leveren ze een bijdrage aan de aanschaf van o.a. beeldschermen en beamer.

De vriendenkring zoekt verbinding met andere organisaties en verenigingen in Schoonhoven.

Inleiding Dick de Cloe, ambassadeur Zilverstad Schoonhoven

Dick de Cloe is tweemaal waarnemend burgemeester geweest in Schoonhoven. Schoonhoven wordt rond 1250 voor het eerst genoemd. De middeleeuwse straten zijn nog steeds herkenbaar. In 1518 heeft een grote brand plaats gevonden. Er is nog één stadspoort, aan de kade van deLek. Daar zit nu de zilvergalerij in.Schoonhoven bezit nog veel historische kenmerken. Het was een garnizoensstad. Het arsenaal is destijds aangeboden aan Defensie. Het Zilvermuseum zit in de voormalige kazerne.Waarom zilver in Schoonhoven? Door de toenmalige kasteelheer is een zilver-en goudsmid naar de stad gehaald. Daardoor kwamen er meer en zelfs zoveel dat er een gilde kon worden opgericht. Er waren geen zilverfabrieken maar wel veel zilverateliers en –kunstenaars. St. Elois is nog steeds het gildevoor Schoonhoven. Ook is er, de enige, vakschool voor de opleiding van goud-en zilversmeden. Eén keer per jaar wordt de Nationale Zilverdag georganiseerd met exposities en activiteiten. Het gemeentebestuur van Krimpenerwaard onderkent de belangrijkheid van het Zilvermuseum en ondersteunt het dus ook.

Na deze inleiding worden we welkom geheten door de voorzitter van de NFVM, Anton Aelberts.Het aantal aanmeldingen voor vandaag valt wat tegen. De Museumvereniging stelt dat er 400 musea zijn, de Federatie heeft momenteel 105 leden. Het is bijna te weinig om het werk goed te kunnen doen. Het aantal leden loopt langzaam terug. Op de ledenbevraging heeft 25% gereageerd. De resultaten en de beslissingen van het bestuur worden gepresenteerd door Jan Seij.

Presentatie Jan Seij

Met behulp van een Power Point Presentatie laat Jan de uitkomsten zien en de beslissingen die het bestuur daarover heeft genomen.

In het kort:

 • De organisatie van de Ledenvergadering en de themadag blijven hetzelfde.
 • Onderwerpen voor deze bijeenkomsten worden aangedragen door de leden.
 • Er worden geen regionale bijeenkomsten georganiseerd.
 • De op de website geplaatste documenten zullen worden vernieuwd en aangevuld.
 • Nieuwe documenten zullen worden ontwikkeld, o.a. voorbeelden voor beleidsplannen en werving van vrienden.
 • De Federatie zal promotiesjablonen ontwikkelen en ter beschikking stellen voor ledenwerfcampagnes van de leden.
 • Er worden door de Federatie geen applicaties beschikbaar gesteld, wel eventueel raamwerken en voorbeelduitwerkingen.
 • Er zal, low profile, begonnen worden met de databank voor leden. O.a. uitwerking statuten, voorbeelden wervingsdocumenten, voorbeelden schenkingsdocumenten, gevolgen UBO-register voor Museumvrienden.
 • Iedere organisatie kan zijn eigen materiaal uploaden.
 • Het bestuur van de NFVM kan een beroep doen op een aantal leden voor o.a. themavoorbereiding, documentenuitwerking en eventueel projectuitwerking.

Acties op de korte termijn zijn:

 • Website aanpassen (offertes zijn aangevraagd)
 • Vriendenbezoekdagen continueren
 • Plannen van aanpak maken voor Documenten (strategie, beleid en organisatie, behoud en werving leden) en opzet en inhoud databank. De ambitie is bovenstaande te presenteren op ALV in het voorjaarvan 2020.

Vragen, Antwoorden en Ideeën uit de vergadering:

V: Helpt dit om nieuwe leden te krijgen? Wat is de toegevoegde waarde?
A: We moeten laten ziendat we actief zijn, activiteiten ontwikkelen, reuring.
I: Eén van de jaarlijkse bijeenkomsten bij een niet lid organiseren?
I: Een nieuwsbrief versturen naar alle bestuursleden.
A: Er is een nieuwsbrief maar er moet wel wat te melden zijn. Goed voorstel om de nieuwsbrief naar de specifieke bestuursleden te sturen i.pl.v. naar het algemene e-mailadres. Wordt dan beter gelezen.

V: Zijn er ervaringen met vriendenclubs die “opgeslokt” zijn door musea.
A: Nee, het lidmaatschap van de Federatie wordt direct opgezegd.
I: Verenigingen en Stichtingen verschillen nogal van opzet. Is het een idee om die specifieke groepen ervaringen uit te laten wisselentijdens een bijeenkomst?
A: Zeker.

De voorzitter bedankt Jan voor de presentatie en de aanwezigen voor hun komst.

De lunch staat klaar. Na de lunch vertrekken we naar het Zilvermuseum waar we verdeeld zullen worden over twee groepen voor een rondleiding met gids. In het Zilvermuseum werden we rondgeleid door twee deskundige gidsen. Er werd uitleg gegeven over het zilversmeden en over de verschillende vitrines. Ook het poetsen van het zilver kwam ter sprake. Niet te vaak en niet met zilverpoets maar met een vieze zachte doek. Na de rondleidingen werden we ontvangen in het museumcafé. Onder het genot van een drankje en een hapje werd nagepraat en werden ervaringen uitgewisseld.

Het bestuur van de NFVM bedankt hierbij de Vriendenkring Nederlands Zilvermuseum, en met name Ubbo Scholten van Aschat, voor de uitnodiging en de uitstekende organisatie van de themabijeenkomst.