Geachte Vrienden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op
maandag 19 september 2022 in de Andrieskerk, Hof 16, 3958 CH Amerongen.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.30 uur        Ontvangst in de Andrieskerk

11.00 uur        Welkom door de heer J.L. Herremans, voorzitter Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen

11.10 uur        Jaarvergadering NFVM

12.00 uur        Voordracht door de heer Herman Sietsma,
directeur/bestuurder Kasteel Amerongen

12.30 uur        Vertrek naar restaurant Buitenlust voor de lunch (5 minuten
lopen)

14.00 uur        Rondleiding door Kasteel Amerongen (4/5 groepen,
afhankelijk van het aantal aanmeldingen). Nu te zien in Kasteel Amerongen: Goet en Bloet – Strijdvaardige familie verliest kasteel in rampjaar 1672

16.00 uur        Drankje en hapje in het onderhuis, bij mooi weer wellicht
in de tuin, van Kasteel Amerongen

17.00 uur        Einde dag

Note: helaas is het Kasteel niet toegankelijk voor mindervaliden in verband
met steile trappen en smalle deuren. De tuinen zijn goed toegankelijk met
een rolstoel en rollator.

Aanmelden voor deze jaarvergadering kan tot 9 september per e-mail  onder vermelding van de naam van uw vriendenorganisatie en de namen van de personen (i.v.m. de badges).

Deze uitnodiging geldt in beginsel voor twee bestuursleden per
vriendenorganisatie.

Dit jaar bestaat de NFVM 40 jaar! Wat zou het mooi zijn wanneer meer dan de helft van onze leden minimaal 1 bestuurslid afvaardigt!

Wij hopen u in grote getale te mogen begroeten op deze bijeenkomst op 19
september a.s.

Voorafgaand aan, tijdens en na afloop van de Ledenvergadering is er
voldoende gelegenheid om kennis te maken met elkaar en om ervaringen met collega-bestuursleden te delen.

Op de ledenpagina vindt u de vergaderstukken.

Voor deelname aan deze bijeenkomst zijn voor leden van de NFVM geen kosten verbonden.

Wel verzoeken wij u uw Museumkaart mee te brengen om te scannen.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Jan van Zomeren

voorzitter