Onze secretaris en tevens webmaster Anne de Boer neemt volgend jaar afscheid als bestuurder omdat haar statutaire zittingstermijnen dan zijn verstreken. Het bestuur heeft – mede op basis van de uitwerkingen van de WBTR – een profielschets opgemaakt voor de nieuwe secretaris en voor een webmaster. Als beide functies in één persoon verenigd zouden kunnen zijn, dan zou het bestuur dat toejuichen, maar daarop kun je moeilijk rekenen. Wij vragen u allen al wel om eens om u heen te kijken of er in uw ogen geschikte kandidaten bereid kunnen worden gevonden om zich te melden. Het is leuk samenwerken in het bestuur om zinvolle bijdragen aan de vereniging en haar leden te kunnen leveren. En het tijdsbeslag? Dat valt reuze mee met twee ledenbijeenkomsten en zo’n 4 tot 6 bestuursbijeenkomsten per jaar met de daarbij behorende voorbereidings- en uitwerkingstijd.