Het nieuwe jaar is begonnen! Namens het bestuur van de NFVM wens ik u, als nieuwe voorzitter, een goed, gelukkig en gezond 2021. Een jaar waarin we hopen dat de musea weer snel open kunnen en we elkaar weer snel in het echt kunnen ontmoeten. Maar ook een jaar waarin we nog te maken zullen hebben met de gevolgen van corona; niet alleen wij als vrienden, maar ook de musea waar wij onderdeel van zijn. Het heeft ook zijn weerslag op ons als vereniging en onze activiteiten en plannen. Ik hoop dat wij met z’n allen deze moeilijke periode goed door komen.

Graag wil ik in deze nieuwsbrief nog even met u terug naar 24 augustus, maar ook noemen wat er daarna is gedaan en wat er de komende maanden gaat gebeuren.

Op 24 augustus hielden we onze Algemene Ledenvergadering in Helmond. Op maar liefst twee locaties: in het Kasteel en in de Kunsthal. De ontvangst was er uitstekend. Dan merk je hoe prettig het is om een vergadering “op locatie” te hebben. Nu weten we ook dat we geluk hadden dat het zo kon: vanwege corona kon het daarvoor niet en daarna ook niet, omdat de musea opnieuw werden gesloten.

Mijn benoeming als uw nieuwe voorzitter ligt nog vers in mijn geheugen. Maar inmiddels zijn we ruim vier maanden verder en is een nieuw jaar begonnen. Om met het laatste te beginnen: namens het bestuur van de NFVMwens ik u allen een goed, gelukkig en gezond 2021. Toen ik als burgemeester werkzaam was, noemde ik in mijn nieuwjaarstoespraken deze drie “G’s” altijd; ik vond dat het nieuwe jaar meer moest zijn dan alleen maar gelukkig.

Aan het begin van 2021 noem ik “gezond” met nog meer nadruk en betekenis. Want ineens was er begin 2020 corona en wat hield dat virus huis! Het heeft de manier van leven zoals wij die gewend waren sterk beïnvloed; bij velen zelfs onherstelbaar omdat het blijvende gezondheidsschade veroorzaakte of vanwege het verlies van personen in hun directe omgeving. Maar ook degenen die minder hard zijn getroffen hebben de invloed van het virus gemerkt: ineens moest je een mondkapje op in het openbaar vervoer, kon je niet op vakantie, kon je de Kerstdagen niet met alle familie en vrienden doorbrengen.

En ineens…. waren ook de musea dicht! De doorwerking daarvan heb ik net voor Kerst gezien in “mijn” Kasteel Amerongen. De vrijwilligers hadden met groot enthousiasme toegewerkt naar het hoogtepunt van het jaar: de druk bezochte weken op en rond Kerst. Binnen was alle kerstversiering aangebracht;  de (digitale) verkoop van tickets liep als een trein. Maar: voordat de Kerstdagen begonnen, waren de kerstbomen al weer weg, de versieringen opgeborgen en de tickets terug betaald. Daarom deel ik graag nog deze foto met u: die is nu exclusief, want geen bezoeker die deze kerstboom zag.

Voor alle musea is 2020 een jaar geworden om snel te vergeten. Kon dat maar! Het virus is nog niet uitgeroeid en de bezoekersaantallen zijn fors lager. Daarmee dalen ook de inkomsten. Pleister op de wonde is dat er steunmaatregelen zijn. De Museumvereniging meldde dat er desondanks nogal wat musea op omvallen staan.

Het minste wat we mogen hopen is dat de musea weer snel, maar verantwoord open kunnen; dat er weer opgebouwd kan gaan worden; dat er weer veel kan worden bezichtigd. Met grote inzet van vrijwilligers, zoals die in Amerongen, maar dan met een resultaat dat wel door de bezoekers te zien is. Met inzet van een ieder, ook al onze vrienden van de musea, in welke vorm dan ook.

Met u hoop ik daar de komende tijd aan te werken. In ons bestuur hebben we daar per mail en met gebruikmaking van Teams over gesproken. Zodra onze vergaderingen weer fysiek kunnen plaatsvinden, willen we die niet in een zaaltje ergens in Nederland doen, maar op locatie, in een van de mooie musea; met meteen de gelegenheid van kennismaking. Ook los van vergaderingen wil een delegatie van het bestuur, of ik alleen, u komen opzoeken. U weet het: de NFVM heeft beperkte mogelijkheden, maar die willen we wel optimaal benutten.

Wat uiteraard blijft is een Algemene Ledenvergadering; goed qua inhoud, maar vooral ook met een accent op ontmoeting en verbinding. Volgend jaar willen we ook weer een meer thematische bijeenkomst organiseren. U heeft het gezien: onze website en onze “huisstijl” zijn meer van deze tijd geworden. Belangrijker dan dit is dat we de website beter willen vullen. Mooi zou zijn dat het een plek wordt waar allerlei mooie initiatieven van de vele Vrienden kunnen worden gedeeld. Een voorbeeld treft u al op de website aan vanuit Schoonhoven!

Contacten met de Museumvereniging willen we intensiveren; we denken aan het in gezamenlijkheid beter onder de aandacht brengen van al hetgeen onze vrijwilligers doen. We moeten met elkaar op zoek naar nieuwe en creatieve manieren om een nieuwe toestroom van vrijwilligers te bevorderen. Ik moest daar aan denken toen ik op 24 augustus uw nieuwe voorzitter werd: net wat jonger dan Anton Aelberts; dus over een paar jaar weer net zo oud. Verdere verjonging lijkt mij hard nodig, zonder  alle inzet en deskundigheid van wat er nu aan vrijwilligers is te verspillen. Alleen zo kunnen we ook in de toekomst ons blijven inzetten voor alle vrienden en vriendenverenigingen in Nederland. Op naar een mooi jaar!

Namens het bestuur,
Jan van Zomeren