Vriendencontactdag Nationaal Onderwijsmuseum

Vriendencontactdag Nationaal Onderwijsmuseum

Op maandag 16 september 2019 hebben de Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum een (te) klein aantal vrienden op bezoek gehad, want wat hebben de thuisblijvers gemist!In een meer dan bijzonder gebouw met een voor een museum unieke inrichting werden we welkom geheten door onze gastvrouwen onder aanvoering van Marianne Pas, de voorzitter van de Vrienden.

Zij vertelde onder het genot van een kopje koffie of thee -met een museumbonbon! –over de geschiedenis van zowel het gebouw als het museum zelf. En die geschiedenissen zijn op zich al meer dan de moeite waard om verteld te krijgen.

Vervolgens werden de gasten rondgeleid door een museumdocent, die ruim aandacht schonk aan de achtergronden van de ontwikkeling in het onderwijs in Nederland. En die ontwikkeling gaat van op de grond zittend in een boerenschuur naar een goed geoutilleerd schoolgebouw met ergonomisch verantwoord meubilair en van een leesplankje naar de laptop. Omdat werkelijk iedereen een schoolervaring heeft, was tijdens de rondgang en uitleg veel herkenning te bespeuren, maar niet alleen dat. Ook kwamen de verhalen los en binnen afzienbare tijd had onze docent de handen vol om de groep bij de les te houden. En zo werden we door de geschiedenis geleid van het leren lezen, schrijven en rekenen met de hulpmiddelen van toen en nu. Maakten we kennis met het ontstaan en de ontwikkeling van het beroepsonderwijs en de bijzondere scholen zoals Montessori en Jenaplan. Zagen we de bijzondere uitneembare papier maché-modellen van dr. Auzoux, de blokkendoos van Fröbel, de experimentele schoolgebouwen en de lijfstrafwerktuigen.

Na ruim 2 uur moest aan de rondleiding een eind gemaakt worden, maar we hadden gerust nog een paar uur door kunnen gaan.Een mooie en boeiende middag, de zeker een vervolg krijgt.

Dank aan de Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum!

Vriendencontactdag Van Abbe Museum

Vriendencontactdag Van Abbe Museum

Zaterdag 28 september 2019 bezochten zo’n 15 vrienden van diverse verenigingen het Van Abbemuseum in Eindhoven. Zij werden welkom geheten door Rita Bosch, secretaris van de Vrienden Van Abbemuseum en Maartje Toet.

Na een kopje koffie volgde een rondleidingdoor de tentoonstelling Ooggetuigen van strijd Goya, Beuys, Dumas, een indringende tentoonstelling met werk van kunstenaars die ooggetuige waren van oorlog en conflict. Kunstenaars van verschillende tijden hebben nagedacht over hun ervaringen in moeilijketijden. Ze geven stof tot nadenken over de conflicten die ons vandaag de dag omringen.

Het hart van de tentoonstelling wordt gevormd door de 18de-eeuwse radicale prenten van William Hogarth en Francisco José de Goya. Deze prenten, voor de eerste maal getoond in Nederland, worden gecombineerd met moderne topstukken uit de Van Abbe-collectie van o.a. Joseph Beuys, Constant, Marlene Dumas en Anna Boghiguian.

Na afloop van de rondleiding was er voor de aanwezigen nog veel te zien in de overige zalen van het Van Abbe.

We kijken terug op een plezierige dag.

Vriendencontactdag Museum Veere

Vriendencontactdag Museum Veere

Op zaterdagmiddag 12 oktober 2019 verwelkomden de Vrienden van het Museum Veere zo’n 25 vrienden van diverse musea uit Nederland in de trouwzaal van het oude Stadhuis van Veere, onderdeel van het Veers Museum.

Als welkom konden de bezoekers zich op deze druilige zaterdagmiddag tegoed doen aan een kopje koffie en thee met zelfgebakken cake. Vice -voorzitter en secretaris ArndJan van Wijk sprak een welkomstwoord en gaf informatie over het Museum Veere en de Stichting Vrienden van het Museum Veere. 160 Vrienden, drie nieuwsbrieven per jaar en 2 vriendenavonden, elk voor de opening van een nieuwe tentoonstelling.

Daarna gaf hij het woord aan Joost Bakker, eigenaar van Galerie “De Vier Gemeten” in Middelburg en deskundige op het gebied van de Veerse kunstenaarskolonie. Joost Bakker is ook auteur van het boek “Veere daar moest je geweest zijn” en samensteller van de gelijknamige tentoonstelling in het Veerse Museum. Spreker sprak over het ontstaan van kunstenaarskolonies in Europa en die van Veere in het bijzonder waarbij vele Veerse schilders de revue passeerden.

Na deze boeiende lezing werd de tentoonstelling van de Veerse schilders in het Stadhuis en in de Schotse Huizen op de Kaai (de hoofdlocatie van het Museum Veere) bezocht waarbij Joost Bakker toelichting gaf bij de tentoongestelde kunstwerken. Al met al een heel geslaagde middag waarbij er een duidelijk beeld van de Veerse kunstenaars kolonie werd gepresenteerd. Voor velen was een het een “eye opener” te merken dat er in Veere zo’n actieve kolonie bestond.

Veere, 13 oktober 2019A.J.P. van Wijk

Vriendencontactdag Vrijmetselarijmuseum

Vriendencontactdag Vrijmetselarijmuseum

Zaterdag 30 november was het dan zover. De laatste vriendenbezoekdag van 2019. En het was een afsluiting in stijl. Met 15 museumvrienden verzameld in een van de oudste musea van Den Haag in een prachtig pand aan de Javastraat. Nieuwsgierig naar wat de Vrijmetselarij nou werkelijk betekent en welke historie eraan ten grondslag ligt.

De eerste verrassing bij binnenkomst. Wat een monumentale trap! Eenmaal in de centrale hal lopen we al verwonderend richting ontvangstkamer waar we koffie met wat lekkers aangeboden krijgen. Als iedereen is voorzien, worden we welkom geheten door Karel Mulder, interim directeur en Blair Kneppers, een conservator van het museum. Karel vertelt in hoofdlijnen over de essentie van het zijn van vrijmetselaar, de geschiedenis van het pand, de andere activiteiten erin naast het museum en de organisatie van de vrijmetselaren in de wereld, Nederland en de zogenoemde loges.

Daarna neemt Blair ons mee op ontdekkingstocht. Hij begint in de hal en presenteert eenvan de meest invloedrijke Nederlandse vrijmetselaren, prins Frederik. Vervolgens krijgen we een toelichting op de historische wand waarop in hoofdlijnen zowel de stromingen in de wereld als de ontwikkelingvan de vrijmetselaren is weergegeven. En dat toont meerdere overeenkomsten. De wand eindigt bij de fotogalerij van beroemde vrijmetselarenzoals Churchill, diverse Amerikaanse presidenten, Henry Ford, Stan Laurel en Allende om er maar eens een paar te noemen. Maar ook Mozart bleek een actieve vrijmetselaar te zijn.

Dan naar de expositiekamer, waar we een inkijk kregen in de gang van zaken binnen de loge. We ontdekten, dat het enige geheim van de vrijmetselaren is, dat zij alles wat tijdens de bijeenkomsten met elkaar wordt gedeeld –om het in een tegenwoordige terminologie uit te drukken –onder elkaar blijft. Waarom? Omdat het persoonlijk en in vertrouwen met elkaar wordt besproken teneinde jezelf als mens verder te kunnen ontwikkelen. En dat kun je nu eenmaal niet aan de grote klok hangen. Voor de rest is er niets geheim. Natuurlijk, ook de vrijmetselaren kennen hun eigen gebruiken, attributen, procedures, etc. Maar daarin zijn ze niet uniek.

En nu we toch bezig zijn: de vrijmetselaren zijn niet achter de schermen bezig om wat dan ook in de wereld te veranderen, ook al hebben in het verleden zoals de kerk(en) en dictators, maar ook in het heden anders beweerd. Niets van dat alles: de focus is gericht op de mens zelf en des zelfs ontwikkeling. Niets meer en niets minder. En dat blijkt al meer dan genoeg. Boordevol informatie en onder de indruk van dit bijzondere museum sloten we af en konden onder een inmiddels stralende zon, Den Haag gaan verkennen.

Karel en Blair: heel hartelijk dank voor deze bijzondere ervaring!